Elçi, nebi, resul ve peygamber kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Elçi, nebi, resul ve peygamber kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz. 6. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 9 cevapları

Elçi, nebi, resul ve peygamber kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

ELÇİ:

Bir görevi başka kişilere anlatmakla görevli kişidir.

NEBİ:

“Allah’ın (c.c.) kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere verilen addır.”

RESUL:

“Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere denir.”

PEYGAMBER:

Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabb’imizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere peygamber denir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir