Farklı İnançlara Mensup Kimselerle Karşılaştınız Mı? Varsa Bununla İlgili Gözlemlerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

Farklı İnançlara Mensup Kimselerle Karşılaştınız Mı? Varsa Bununla İlgili Gözlemlerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

Farklı İnançlara Mensup Kimselerle Karşılaştınız Mı? Varsa Bununla İlgili Gözlemlerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.  9.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 18 cevaplarını okuyabilirsiniz

Farklı İnançlara Mensup Kimselerle Karşılaştınız Mı? Varsa Bununla İlgili Gözlemlerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

Farklı İnançlara Mensup Kimselerle Karşılaştınız Mı? Varsa Bununla İlgili Gözlemlerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız. sorusunun cevaplarını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Evet Hristiyan inancına sahip bir kişi ile karşılaştım.
  2. İbadetleri ve dinen uydukları kurallar farklıydı.
  3. Ama Allah inancı, ahiret inancı vardı.
  4. Onların dinide insanı güzel davranışlara yönlendiriyordu.

İLAVE BİLGİ NOTU

Monoteizm kavramı, tek tanrı inancını ifade etmek için kullanılır. Bu inanca göre evreni yaratan ve yöneten her şeye gücü yeten tek
bir tanrı vardır.

Monoteizm İslam’daki tevhid inancıyla farklıdır. Monoteizm Allah dışındaki tanrıları anlatmak için kullanılır.Tevhid de ise yalnız Allah’ın birliği söz konusudur.

Hz.Adem’den Hz.Muhammed’e kadar bütün peygamberler tek tanrı inancını (tevhid) benimsemeye çağırmışlardır.

Monoteizm kavramı Tek Tanrıcılık inancını ifade eder. Bu inanca göre evreni yaratan ve her şeye gücü yeten tek bir Tanrı vardırç

Kur’an-ı Kerim tek tanrı inancını şu ayetlerle anlatır;

“Sizin yegâne tanrınız o Allah’tır ki O’ndan başka ilâh yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.” Ta-ha 98.ayet

Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.Enbiya 22. Ayet ( 1 ,2 , 3)

Diğer bir inanma biçimi de çok tanrıcılıktır. Bazı dinlerde birden çok tanrıya inanılır. Bu tanrıların her birinin farklı görevlerivardır. Bereket tanrısı, gök tanrısı, koruyucu tanrı, savaş tanrısı vb. Şintoizm ve Hinduizm, çok tanrıcı bir anlayışa sahiptir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir