Fıkhi Yorumlar Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Fıkhi Yorumlar Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Fıkhi Yorumlar Nasıl Ortaya Çıkmıştır? 7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Fıkhi Yorumlar Nasıl Ortaya Çıkmıştır? 

Fıkhi Yorumlar Nasıl Ortaya Çıkmıştır? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Kısaca şu cevap yazılabilir; İslam değişik millet ve kültürler tarafından kabul edilince dini konularda değişik sorunlarla karşılaşıldı. Bu sorunlara çözüm üretmek için din alimlerin verdikleri çözümlerden fıkhi yorumlar ortaya çıktı.

Sorunun Uzun Cevabı:

  • İslam’ın ilk dönemlerinde toplumsal hayat basitti. Herhangi bir problemle karşılaştıklarında da Hz. Peygamberimize soruluyordu. O cevaplıyordu.
  • İslam dini geniş bir coğrafyada hızla yayıldı, farklı milletlere, kültürlere mensup pek çok insan Müslüman oldu.
  • Namaz, oruç, hac, zekât, miras, ticaret vb. konularda birçok yeni sorunla karşılaşıldı.
  • Müslümanlar bu gibi konularda karşılaştıkları meselelerin çözümünü öğrenmek için İslam âlimlerine başvurdular. Onlar da yaşadıkları bölgelerde, karşılaşılan sorunlara Kur’an ve sünnette açıkça yer almayan konularda yine dinimizin bakış açısını esas alarak çözüm ürettiler.
  • İşte zamanla bazı İslam âlimleri tarafından, dinî meselelere çözüm üretmek için ileri sürdükleri görüşlerden fıkhi yorumlar ortaya çıktı.

BİLGİ NOTU

İslam dünyasında yaygın olan başlıca fıkhi yorumlar şunlardır; Hanefilik, Malikilik, Şafiilik, Hanbelilik.

Fıkıh Nedir?

Fıkıh kavramı sözlükte; bilmek, kavramak, anlamak, derin bilgi sahibi olmak gibi anlamlara gelir.

Dini bir terim olarak ise fıkıh; İslam’ın, ibadetler, ticaret, evlilik, boşanma, aile hukuku, miras vb. hükümlerini dayanaklarıyla birlikte ortaya koyan, çözüm üreten ilim dalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir