Tasavvufi Yorumlar Hangileridir? Üç Örnek Veriniz.

Tasavvufi Yorumlar Hangileridir? Üç Örnek Veriniz.

Tasavvufi Yorumlar Hangileridir? Üç Örnek Veriniz. 7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Tasavvufi Yorumlar Hangileridir? Üç Örnek Veriniz.

Tasavvufi Yorumlar Hangileridir? Üç Örnek Veriniz. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 • Tasavvuf, kalbi saf yapmak, kötü huylardan temizlemek ve iyi huylar kazandırmaktır.
 • Tasavvuf daha çok İslam’ın ahlaki boyutunu ön plana çıkaran, kalbe Allah sevgisini yerleştirmeyi amaç edinen bir düşünce
  akımıdır. ( 1 )

Üç Örnek Veriniz?

 1. Yesevilik
 2. Kadirilik
 3. Nakşibendilik
 4. Mevlevilik
 5. Alevilik-Bektaşilik

BİLGİ NOTU

Tasavvuf insanın kendisini keşfetme yoludur. Dini kurallara bağlı, dogmaları esas alan bir olgu değildir. Tasavvuf “Ben kimim? Nerden geliyorum? Ve nereye gideceğim?” sorularını soran kişilerin, sorularına sufizm yoluyla cevap bulabileceklerine inandıkları yoldur. ( 1 , 2 )

Tasavvuf gaybı müşahede ve irfan yoludur. İrfan ise bilgi, amel, takva ve süluktan hasıl olan bir ilimdir.

 • Tasavvuf Hz. Peygamberin yaşantısına uygun yaşamayı amaç edinir.
 • Sade bir şekilde yaşamayı önerir.
 • İnsanı ahlaki yönden yücelterek Allah’ın sevgisini kazandırmayı amaçlar.
 • Tasavvufun ilk örneği olarak İslam peygamberinin Hira mağarasında inzivaya çekilmesi gösterilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir