FORSA Metni Cevapları-8. Sınıf Türkçe Kitabı

FORSA Metni Cevapları-8. Sınıf Türkçe Kitabı -Ferman yayıncılık.

FORSA Metni Cevapları-8. Sınıf Türkçe Kitabı

HAZIRLIK ÇALIŞMASI
Yaşadığınız yerden uzun süre ayrı kalsaydınız neler hissederdiniz? Düşüncelerinizi anlatınız.
Cevap: YKendimi yalnız hissederdim. Memleketimi ve sevdiklerimi özlerdim.

1. ETKİNLİK
Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: mitoloji
Tahminî Anlamı: Doğa üstü olayları inceleyen bilim.
Cümlem: Mitoloji ile ilgili hikayeler okudum.

Kelime/Kelime Grubu: alaca
Tahminî Anlamı: birkaç rengin, kendini yitirmeden, belirgin biçimde karışımından oluşmuş renk.
Cümlem: Alaca renkli elbiseleri severdi.

Kelime/Kelime Grubu: viran
Tahminî Anlamı: (yapı, yer için) yıkılıp dökülmüş, bakımsız kalmış, yıkılmış, yıkık.
Cümlem: Sokaktaki viran ev kendiliğinden yıkıldı.

Kelime/Kelime Grubu: cenk
Tahminî Anlamı: Savaş
Cümlem: Yiğitlre cenk meydanında şehit oldu.

Kelime/Kelime Grubu: Kambur
Tahminî Anlamı: Sırtta ve göğüste olan tümsek
Cümlem: Kamburunu çıkarta çıkarta yürüdü.

Kelime/Kelime Grubu: Rutubet
Tahminî Anlamı: Islak olma.
Cümlem: Evdeki rutubetin kokusu duyuluyordu.

Kelime/Kelime Grubu: Mıhlı
Tahminî Anlamı: Çakılı, çivili
Cümlem: bütün kelimeleri aklına mıhladı.

Kelime/Kelime Grubu: Donanma
Tahminî Anlamı: Savaş gemileri
Cümlem: Donanmaya ait gemiler limand bekliyordu.

Kelime/Kelime Grubu: Perişan
Tahminî Anlamı:(insan için) acınacak durumda olan, zavallı.
Cümlem: Adam perişan hali ile bekledi.

Kelime/Kelime Grubu: Tufan
Tahminî Anlamı: yoğun yağmur yağışı
Cümlem: Tufan bütün tarım arazilerini yıktı.

Kelime/Kelime Grubu: Kavuk
Tahminî Anlamı: Başlık
Cümlem: Nasrettin Hoca kavuğunu giydi.

Kelime/Kelime Grubu: Çakşır
Tahminî Anlamı: Erkek şalvarı
Cümlem: Çakşır giydi çarşıya gitti.

2. ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Kara Memiş kimdir? Malta korsanlarına ne zaman esir düşmüştür?
Cevap: Kara Mmiş Türk denizcidir. 40 sene önce esir düşmüştür.

2. Askerlerin Kara Memiş’i hemen tanımalarının nedeni söyleyiniz.
Cevap: İsmini ve nereli olduğunu söyledi.

3. Turgut, Kara Memiş’in babası olduğunu nasıl anlamıştır?
Cevap: Sağ kolunda bulunan yaradan anlamıştır.

4. Esir düşmesine rağmen namazını kılmaya devam etmesi Kara Memiş’in hangi kişilik özelliğine sahip olduğunu göstermektedir?
Cevap: Kara Memiş’in imanının ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir.

5. Kara Memiş’in gençleşmiş bir kaplana benzetilmesinin nedeni nedir?
Cevap: Cenk edeceği zaman biranda gençleşmiş ve güçlenmiştir. Bu yüzden gençleşmiş bir kaplana benzetilmiştir.

3. ETKİNLİK
Okuduğunuz “Forsa” adlı metindeki hikâye unsurlarını belirleyerek aşağıya yazınız.
Cevap:

YER-ADA
ZAMAN-40 yıl önce ve şimdiki zaman

KİŞİLER VARLIKLAR:Kara Memiş, Turgut, Malta Korsanları

OLAY ÖRGÜSÜ:
Kara Memiş 40 yıl önce esir düşer.
Malta korsanları onu 20 sene kadırgalarda çalıştırır ve satarlar.
Bir çiftçinin yanında 10 sene çalışır. Çiftçi onu yaşlı diye serbest bırakır.
Türk gemileri gelir. Gelen Türkler adını sorar ve Turgur Reisin babası olduğnu anlarlar.
Baba oğul buluşur. Kara Memiş oğlu ile birlikte savaşmaya gider.

4. ETKİNLİK
Aşağıya okuduğunuz metinle ilgili üç soru yazınız. Yazdığınız soruları arkadaşlarınıza sorarak onlardan cevaplamalarını isteyiniz.
Cevap:

1. Soru: Kara Memiş nereliydi?
Cevap: Edremit.

2. Soru: Turgut reis, Kara Memiş nereyi geçerken doğmuştu?
Cevap: Çanakkale’yi geçerken.

3. Soru: Turgut Bey, ihtiyarın babası olduğunu anlayınca ne yapmıştır?
Cevap: Ellerine sarılıp öpmeye başlamıştır.

5. ETKİNLİK
Okuduğunuz metne uygun yeni başlıklar bularak bu başlıkları aşağıya yazınız
Cevap:

Esaret ve Özgürlük
Memleket Özlemi
Kara Memiş’in Özlemi
Memleketten Uzakta

6. ETKİNLİK
Aşağıda okuduğunuz metinden bir paragraf verilmiştir. Yazar bu paragrafta öyküleyici anlatımdan yararlanmıştır. Siz de okuduğunuz metinden öyküleyici anlatım örneği bularak noktalı alana yazınız.

Cevap: İhtiyar, kaftanın altından kolunu çıkardı, sıvadı. Bey’e uzattı. Pazısında haç şeklinde derin bir yara izi vardı. Bu yarayı, gecesi altı ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. Bey, ellerine sarıldı, öpmeye başladı.

7. ETKİNLİK
Okuduğunuz metni özetleyerek aşağıya yazınız. Özetinizi yazarken tekrar edilen ifadelere ve gereksiz olduğunu düşündüğünüz ayrıntılara yer vermeyiniz.
Cevap: Kara Memiş otuz yaşındayken Malta korsanlarına esir düşmüştür. 20 sene Malta korsanlarının kadırgalarında çalıştı.  20 sene sonra iş yapamaz olduğu için bir çiftçiye köle olarak satıldı. Çiftçinin yanında da 10 sene çalıştı. Kırk sene sonra limana bir Türk gemisi gelir. Askerler onun ismini sorar ve onun Turgut Reisîn babası olduğunu anlarla. turgut Reis kolundaki dövmeden babası olduğunu anlar. Birlikte savaşa giderler.Kara Memiş ölürse bayrağı üzerine örtmelerini ister.

8. ETKİNLİK
“Kara Memiş’in yerinde siz olsaydınız yaşadığınız bu olaylar karşısında neler hisseder, neler yapardınız?” sorusundan hareketle sınıfınızda hazırlıklı konuşma yapınız. Konuşmanızda empati kurma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygularken kendinizi olaydaki kahramanın yerine koyarak neler hissettiğini, yaşadığını, düşündüğünü anlatmaya çalışınız.
Cevap: konuşma metinin linkten okuyabilirsiniz. KONUŞMA

9. ETKİNLİK
“Forsa” adlı metnin konusundan ve ana fikrinden hareketle defterinize hikâye edici bir metin yazınız. Yazdığınız metne uygun bir başlık bulunuz. Metninizi gözden geçirirken varsa yazım ve noktalama hatalarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap: Hikayeyi linkten okuyabilirsiniz. HİKAYE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir