Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?

İnsanoğlunun, geçmişte yaşanmış olayları öğrenmek istemesinin nedenleri nelerdir?

Bu yazıda “Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?” sorusunu cevapladık. Fransız İhtilal’inin Osmanlı Devleti’ne etkileri şunlardır;

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?

  1. Azınlık ayaklanmaları başladı.
  2. Osmanlı Devleti’nin parçalanma süreci hızlandı
  3. Türkler’de milliyetçilik fikri gelişmeye başladı.
  4. Osmanlı Devleti’nin siyasi ve hukuki yapısında değişiklikler olmasına neden oldu
  5. Demokratikleşme hareketleri başladı. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanuni Esasi hazırlandı.
  6. Yapılan yeniliklerle bireysel haklar genişledi. Mutlakiyetten meşrutiyete geçildi.
  7. Fransız İhtilali’nin getirmiş olduğu nasyonalizm akımı çok uluslu Osmanlı Devleti’ni de etkiledi.

11. sınıf Tarih ders kitabı tüm sayfaların cevapları

Fransız İhtilali

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerine olumlu ve olumsuz etkileri olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.