Gençliğe Hitabe Bilinmeyen Kelimelerin Anlamları

Gençliğe Hitabe Bilinmeyen Kelimelerin Anlamları. Atatürk’ün Gençliğe hitabesinde yer alan yabancı  kelimelerin, bilinmeyen kelimelerin kelimelerin anlamlarını liste şeklinde kısaca yazdık. Bilinmeyen kelimelerin anlamlarını harf sırasına göre kısaca yazdık.

Gençliğe Hitabe Bilinmeyen Kelimelerin Anlamları

 • Ahval- Oluş
 • Aziz- Sevgide üstün tutulan
 • Bedbah-Kötü yürekli
 • Bilfiil-Eylemli olmak
 • Bitap- Bitkin, yorgun
 • Cebren- Zorla, zor kullanarak, zoraki
 • Dahili: Ait, iç
 • Dalalet- Doğru yoldan ayrılma
 • Elim: Acı, üzüntü verici
 • Emel: İstek
 • Emsal- Denk, benzer
 • Emsali-Benzerleri, örneği
 • Fakir- Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
 • Fakr ü zaruret-İleri derecede yoksulluk
 • Gaflet-Dalgınlık, çevresinde olup bitenleri görmemek
 • Galibiyet- zafer kazanma
 • Harap-Bakımsız kalmış, bakımsızlıktan yıkılacak suruma gelmiş
 • Harici-Dışarı, yabancı
 • Hıyanet- Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme
 • Hile- Birini aldatmak
 • İktidar- Kudret
 • İktidar-Devlet yönetimini elinde bulundurma
 • İlelebet-Sonsuza değin
 • İstikbal- Gelecekte
 • İstiklal-Bağımsızlık
 • İşgal- Bir yeri ele geçirme
 • Kastetmek- Zarar vermeyi istemek
 • Mahiyet- Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas, içyüz
 • Mahrum- Yoksun
 • Mecburiyet- Zorunlu olma durumu
 • Menfaat- Yarar, çıkar, fayda
 • Mevcudiyet- Varlık, var olma, var oluş
 • Muhafaza- Koruma
 • Müdafaa-Savunma
 • Mümessil-Temsilci
 • Müstevil-Bir yeri istila eden, yönetim altına alan
 • Namüsait- Uygun olmayan, elverişsiz
 • Şahsi- Kişiye ait
 • Şerait- Şartlar, koşullar.
 • Tersane-Gemi yapılan ve onarılan yer
 • Tevhit-Bir kaç şeyi bir araya getirme, birleştirme
 • Tezahür- Belirme, görünme
 • Vahim- Ağır korkulu, çok tehlikeli
 • Vazife- Görev
 • Vaziyet-Drum ,konum
 • Yagane-Tek
 • Zapt- Zor kullanarak ele geçirme
 • Zaptetmek-Zor kullanarak ele geçirmek
 • Zaruret-Zorunlu olmak-Yoksulluk içinde bulunma.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir…..

İSTİKLAL MARŞI BİLİNMEYEN KELİMELERİN ANLAMLARI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir