Göbeklitepe ’deki kazılar, sosyal bilimlerin hangi dalında çalışan bilim insanlarınca yapılmış olabilir? Yazınız.

Bu yazıda “Göbeklitepe ’deki kazılar, sosyal bilimlerin hangi dalında çalışan bilim insanlarınca yapılmış olabilir? Yazınız.” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Göbeklitepe Urfa yakınlarında çok önemli kazıların yapıldığı bir yerdir.

Göbeklitepe ’deki kazılar, sosyal bilimlerin hangi dalında çalışan bilim insanlarınca yapılmış olabilir? Yazınız.

ARKEOLOJİ bilim dalında çalışan bilim insanları ( ARKEOLOG) tarafından yapılmıştır. bu bilim insanlarına da ARKEOLOG denir.

Çünkü; Arkeoloji: Arkeoloji kazı bilimidir. Eski kültür ve uygarlıklardan kalan her türlü alet, malzeme, ev eşyaları ve sanat
eserleri gibi maddi kalıntıları inceler. Arkeoloji ile ilgilenen bilim insanlarına arkeolog denir.

Kazılar sonucunda önemli bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgilerin değerlendirilmesi hangi sosyal bilim dallarıyla ilgilidir? Yazınız.

ANTROPOLOJİ bilim dalıyla ilgilidir

Çünkü ; Antropoloji:  Farklı toplumları ve kültürleri karşılaştırmalı şekilde inceleyen ve insanların toplumsal ve kültürel davranışları hakkında genellemeler yapan bilim dalıdır.

6. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları

İLAVE BİLGİ

GÖBEKLİTEPE

Göbeklitepe veya Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir