Görsellerde verilen gelişmeler (Görsel 2.4, 2.5 ve 2.6), Avrupa’nın hangi kuramsal yapılarını sarsmıştır?

Görsellerde verilen gelişmeler (Görsel 2.4 2.5 ve 2.6) Avrupa’nın hangi kuramsal yapılarını sarsmıştır?

Görsellerde verilen gelişmeler (Görsel 2.4, 2.5 ve 2.6), Avrupa’nın hangi kuramsal yapılarını sarsmıştır? sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Görsel 2.4 Kâğıt ve matbaanın Avrupa’da kullanılmaya başlanması, Görsel 2.5 Mississipi Nehri’nin Avrupalı kaşifler tarafından keşfedilmesi, Görsel 2.6 İstanbul’un Fethi’yle buradaki düşünürlerin İtalya’ya göç etmesi.

CEVAP: Kilisenin etkisini, skolastik düşünceyi, aristokrat sınıfı gibi kuramsal yapıları sarsmıştır.

Açıklaması:

Kağıt ve matbaa kitap basımını kolaylaştırmış, bilimsel eserlerin basılması ile gerçekler ve fikirler daha kolay yayılmıştır. Amerika’nın iç bölgelerinin keşfi burjuvazi sınıf zenginleştirmiştir, İstanbul’un fethi ile bilim insanları Avrupa’ya geçmiş bu sayede Yunan felsefesi ile tanışan Avrupa’da bilimsel ve sanatsal gelişmeler ile dini düşüncelerin yanlışlığını ortaya çıkarmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir