Gücün Meşruiyet Kaynağı Bakımından Büyük İskender, Roma, Çin, Sasani Ve Moğol İmparatorluklarının Benzerlik Ve Farklılıkları Nelerdir?

Gücün Meşruiyet Kaynağı Bakımından Büyük İskender, Roma, Çin, Sasani Ve Moğol İmparatorluklarının Benzerlik Ve Farklılıkları Nelerdir?

Gücün Meşruiyet Kaynağı Bakımından Büyük İskender, Roma, Çin, Sasani Ve Moğol İmparatorluklarının Benzerlik Ve Farklılıkları Nelerdir? 9.sınıf Tarih dersi kitabı 2. Ünite sayfa 73 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Gücün Meşruiyet Kaynağı Bakımından Büyük İskender, Roma, Çin, Sasani Ve Moğol İmparatorluklarının Benzerlik Ve Farklılıkları Nelerdir?

Gücün Meşrutiyet Kaynağı Bakımından Büyük İskender, Roma, Çin, Sasani Ve Moğol İmparatorluklarının Benzerlik Ve Farklılıkları Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 • Büyük İskender: Tanrısal.
 • Roma: Aristokratlar. (soylular) Daha sonra monarşi
 • Çin: Kutsal hanedanlar. Güçlerini meşru hâle getirmek için “Göklerin Vekili” görüşünü ortaya çıkarmıştır. Bu vekillik, hükümdarın gökle yer arasında bir bağlantı kurduğunun göstergesidir.
 • Sasani:Tanrı Kral.  Sasaniler krallarının Tanrı Ahuramazda’nın yeryüzündeki temsilcisi olarak görmüşlerdir.
 • Moğol İmparatorluğu: Tanrısal. Cengiz Han’ın Gök Tanrısı tarafından seçildiği belirtilmiştir.

Benzerlikler

 1. Gücün kaynağını başa geçtikten sonra tanrısallaştırmak
 2. Elde edilen gücü aileye devretmek

Farklılıklar

 1. Bazı yönetimlerde meclis veya senato yapılarının olması
 2. Tanrısal gücün devredilmemesi
 3. Bazıları tanrı olarak gücünü korurken, bazıları yarı tanrı veya tanrının temsilcisi olarak gücünü koruması
 4. Kutsallığı kişilere değil hanedana vermek. Örneğin Çin.

İLAVE BİLGİ NOTU

Gücün Meşruiyet Kaynağı Bakımından Büyük İskender, Roma, Çin, Sasani Ve Moğol İmparatorluklarında Tanrısal bir bağ kurulmuştur. Direk tanrı dendiği gibi tanrının temsilcisi veya seçtiği işi denerek kutsallık verilmiş ve bu güç bir meşruiyete bağlanmıştır.

Meşruiyet Nedir?

Alman sosyolog Max Weber’in otorite ve meşruiyete ilişkin şöyle yazmaktadır: “Tecrübelerimiz bize göstermiştir ki, hiçbir otorite sistemi, sadece maddi, duygusal veya ideal motiflere dayanarak sürekliliğini sağlayamaz. Bütün bunlara ek olarak, her otorite sistemi meşruiyetine ilişkin bir inanç oluşturmak ve beslemek gayretindedir.

Weber üç tip hakimiyet veya otorite tipini ayırdetmektedir; geleneksel, karizmatik ve hukuki-rasyonel otorite. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir