Günümüzde Hangi Alanlardaki Bilimsel Gelişmelerde Türk – İslam Bilginlerinin Katkıları Olmuştur?

Günümüzde Hangi Alanlardaki Bilimsel Gelişmelerde Türk – İslam Bilginlerinin Katkıları Olmuştur?

Günümüzde Hangi Alanlardaki Bilimsel Gelişmelerde Türk – İslam Bilginlerinin Katkıları Olmuştur? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ödev sorusunun cevabını  okuyabilirsiniz.

Günümüzde Hangi Alanlardaki Bilimsel Gelişmelerde Türk – İslam Bilginlerinin Katkıları Olmuştur?

“Günümüzde Hangi Alanlardaki Bilimsel Gelişmelerde Türk – İslam Bilginlerinin Katkıları Olmuştur?” sorusunun kısaca cevabını maddeler halinde yazdık.

ALİ KUŞÇU

 • Ekliptiğin (dünyanın eksen eğikliği) eğilimini hesaplamıştır.
 • Ayın, farklı dönemlerde almış olduğu muhtelif şekilleri çizmiş ve bu değişimlerin izahını yapmıştır.

BATTANİ 

 • Battani, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant kavramlarını ilk olarak tanımlayan ve böylece trigonometrinin kurucusu ünvanını kazanan bilgin.
 • Güneş yılının süresini hesaplamıştır. Bulduğu değer: 365 gün 5 saat 55 dakika.

BİRUNİ

 • Dünyanın yuvarlak olduğunu ve kendi ekseni etrafında döndüğünü ispatlamıştır.
 • Sosyoloji alanında katkıları olmuştur.
 • Karaların, kuzeye doğru kaydığını ilk defa açıklamıştır.
 • İlk defa deniz suyundan tuz elde etmenin metodunu ortaya koymuştur.
 • Altın, civa, kurşun, bakır, demir gibi bazı madenlerin yoğunluk değerlerini bugünküne yakın değerlerde hesaplayabilmiştir.
 • Dünyanın hem kendi etrafında hem de güneşin çevresinde dolandığını söyleyen ilk bilim adamı.
 • Dünyanın yarıçapının 6325 km. olduğunu ileri sürmüş ve ölçümünün izahını yapmıştır. Bu günkü değer: 6357 km.

CABİR BİN HAYYAN

 •  Atomun parçalanabileceği fikrini, ilk olarak Cabir bin Hayyan ileri sürmüştür.

CEZERİ

 • Sibernetiğin kurucusu olarak kabul edilir. Bir takım müzik aletleri çalabilen, hareket eden, yürüyen ve misafire ikramda bulunan robot insanlar yapmıştır.
 • Buharla hareket eden ilk otomatik sistemler yapmıştır.

FARABİ

 • Kanun adlı musiki aletini icat etti.
 • Müzik ile psikoterapi uygulamaları yapmıştır.
 • Ses olayının, hava titreşimleriyle oluştuğunu izah etmiştir.
 • Aristo’dan sonra kendine has yöntemi ile “ilimlerin sınıflandırmasını” yapmıştır; bu, bir reformdur.
 • İlk defa “Birleşmiş Milletler” fikrinden bahseden siyasetçi- düşünür!

FERGANİ

 • Güneşinde bir yörüngesi olduğunu ve o yörünge doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen ilk kişi.
 • Yaptığı gözlemlerle güneş tutulmasını önceden tahmin etmiştir.
 • Güneşin üzerindeki lekeleri, ilk keşfeden kişidir.

HAREZMİ

 • Matematikte ilk defa 0 rakamını kullanmış ve onluk sistemin hesaplamalarda nasıl kullanılacağı bulmuştur.
 • Birinci ve ikinci dereceden denklemleri, ilk olarak analitik metotlarla çözen kişi.
 • “Cebir” terimini, matematiğe kazandırdı.
 • Analitik geometri’yi Descartes’ın başlattığı söylense de; * Descartes’in 1637 yılında yayınlanan “La Geometrie” adlı eserindeki analitik geometri bilgilerinden bir kısmı, Harezmi’nin yazmış olduğu eserin ikinci kısmında muhteva olarak mevcuttur.

İBNİ FİRNAS

 • Wright kardeşlerden 1000 sene önce, ilk defa uçak yapıp uçan Endülüslü müslüman bilgin.

İBNİ HALDUN

 •  “Mukaddime” adlı eseri ile “sosyoloji” biliminin kurucusu olarak kabul edilir.
 •  İlk defa medeniyetlerin doğup, gelişip yıkıldıklarını, bu kanunun evrensel olduğunu açıklayan kişi.

İBNİ HEYSEM

 • Işığın konkav ve parabolik aynalardaki yansımalarını incelemiş, buna ilişkin çizimler yapmıştır.
 • Görme olayını bu günkü gibi: Cisimden yansıyan ışıkla olduğunu izah etmiştir.
 • Kitab-ul Menazir adlı eseri, modern fiziğin başlangıcıdır.

İBNİ NEFS

 • Harvey’den 300 yıl önce, küçük kan dolaşımını açıklamış ve çizimini göstermiştir.
 • Hayvan ve insan vücutları üzerinde mukayeseli anatomi çalışmaları yapmıştır.

İBNİ SİNA

 • Ameliyatlarda anestezi olarak kullanılan uyuşturucuyu ilk uygulayan kişi.
 • Mikrop kavramından bahseden ve hastalıkların mikroplarla yayıldığını açıklayan ilk kişi. (Pasteaur’den 700 yıl önce!)
 • Akıl hastalıklarının tedavisi ile ilgilenmiş; müzikle psikoterapi çalışmaları yürütmüştür.
 • Kanın, gıda taşıyan bir sıvı olduğunu ilk söyleyen kişi.
 • Şeker hastalığında, idrardaki şekeri keşfeden ilk doktor.
 • Depremlerin, yer tabakalarından (mağma) kaynaklandığını söyleyen ilk bilim adamı.

İBRAHİM EFENDİ

 • 18.yy.da ilk denizaltıyı icat eden Osmanlı mühendisi. (1719). Müslümanlar, 1150 yılında Akka kuşatması sırasında da denizaltı kullanmışlardır.

KİNDİ

 • Einstein’ın teorisi olarak bilinen rölativite (izafiyet, görelilik) teorisini, Einstein’den 1100 sene evvel izah etmiştir. Buna göre zaman, mekan ve hareket, mutlak değil izafidir; yani birbirine bağlıdır.

ÖMER HAYYAM

 •  Bu gün Pascal üçgeni olarak bilinen sistem, ilk olarak Ömer Hayyam tarafından ortaya konulmuştur. Descartes’tan 500 yıl önce Analitik Geometri’nin temellerini atmıştır.

PİRİ REİS

 • Dünyanın en meşhur haritacılarından. Avrupa, Afrika, Amerika, Kıbrıs ve Akdeniz kıyılarının bugünküne yakın bir şekilde ve renkli olarak çizimini yapmıştır.
 • Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfinden 27 yıl önce; yani 1465 yılında Piri Reis, Kitab-ul Bahriye isimli
  eserinde Amerika kıtasının varlığından bahsetmekte idi.

ULUĞ BEY

 • Semerkant’ta kurduğu rasathanede gözlemler yapmış. 1018 yıldızın koordinatlarını bugünküne yakın bir biçimde tespit etmiştir. Hazırlamış olduğu bu zic (yıldızlar kataloğu) ancak 100 yıl sonra Avrupa’ya geçmiştir. Bu zic, 17. yy.a kadar düzenlenmiş en büyük zicdir.

LAGARİ HASAN ÇELEBİ

 • Tarihte ilk insanlı roket denemesini yapan kişi.
 • Barut ile çalışan 7 kollu bir roket yaparak, barutun ateşleme gücü ile 350 metre kadar havalanmış ve açılan paraşüt sayesinde denize iniş yapmayı başarmıştır.

RAZİ

 •  Razi, kendisinden önce ortaya konmuş olan tıp bilgilerini derleyerek, bir ansiklopedi haline getirmiştir.
 • Tıp tarihinde Çiçek ve Kızamık hastalıklarını ilk defa birbirinden ayıran, bunların teşhis ve tedavisine ilişkin yazılan ilk eser ona aittir.
 • Böbrek taşlarını ilaç veya ameliyat ile çıkarmayı başarmasıdır. Tıp tarihinde ilk defa kobay kullanan hekimdir.

( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir