Günümüz bilimlerinin gelişmesinde Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı’ndaki gelişmelerin nasıl bir etkisi olmuştur?

Günümüz bilimlerinin gelişmesinde Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı’ndaki gelişmelerin nasıl bir etkisi olmuştur?

Günümüz bilimlerinin gelişmesinde Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı’ndaki gelişmelerin nasıl bir etkisi olmuştur? 7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabının ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Günümüz bilimlerinin gelişmesinde Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı’ndaki gelişmelerin nasıl bir etkisi olmuştur?

“Günümüz bilimlerinin gelişmesinde Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı’ndaki gelişmelerin nasıl bir etkisi olmuştur?” sorusunun cevabını kısaca maddeler yazdık.

  1. O dönemlerde gelişen pozitif bilim sayesinde bir çok araştırma, keşif ve icat günümüz bilimlerinin temelini oluşturmuştur.
  2. Deney ve gözlem bilimsel yöntemin temeli olarak ortaya çıkmış, doğa bilimlerindeki bir çok gelişme günümüz bilimlerinin zenginleştirmiştir.
  3. O dönemdeki toplumsal, ekonomik, düşüncede değişiklik, bilime ve sanatçıya verdiği değer günümüz bilimine büyük bir atılım sağlamıştır.
  4. O dönemlerde düşüncenin özgürce paylaşılması ve eğitimin laikleşmesi günümüz bilim ve tekniğin gelişmesine ortam hazırladı.
  5. Bilim ve tekniğin gelişmesi üretime yansıyarak Sanayi İnkılabının doğmasını sağladı.
  6. Kilisenin önemini kaybetmesi, bilimin kilisenin baskısından çıkmasını, düşüncelerini özgürce söyleyebilmesini sağladı.

Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı’ndaki gelişmeler toplumsal yapıdaki değişiklikler, bilime ve sanata değer verilmesi, günümüz bilimlerinin gelişmesini sağlamıştır. ( 1 )

EK BİLGİ

Rönesans Nedir?

Rönesans (Yeniden Doğuş), Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak bilinir. 15 – 16. yüzyıl İtalya’sında batı ile klasik antikite (Eski Roma ve Yunan Eserlerinin incelenmesi) arasında sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını sağlayan, Antik Yunan filozof ve bilim insanlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı, deneysel düşüncenin canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşıldığı, matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve radikal değişimlerin yaşandığı dönemdir. ( 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir