Hak Ve Özgürlüklerimizden Hangilerini Biliyorsunuz? Bu Hak Ve Özgürlüklere Sahip Olmak Sizce Neden Önemlidir?

Türklerin Anadolu’ya akınlar düzenledikleri dönemde Anadolu’nun dinî ve toplumsal durumu hakkındaki çıkarımlarınız neler olur?
Hak Ve Özgürlüklerimizden Hangilerini Biliyorsunuz? Bu Hak Ve Özgürlüklere Sahip Olmak Sizce Neden Önemlidir?

Hak Ve Özgürlüklerimizden Hangilerini Biliyorsunuz? Bu Hak Ve Özgürlüklere Sahip Olmak Sizce Neden Önemlidir? 5.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı Etkin Vatandaşlık Ünitesi Katılım Hakkı ve Düşünce Özgürlüğü bölümü 156. sayfa ödev sorusunun cevabını kısaca okuyabilirsiniz.

Hak Ve Özgürlüklerimizden Hangilerini Biliyorsunuz? Bu Hak Ve Özgürlüklere Sahip Olmak Sizce Neden Önemlidir?

Hak Ve Özgürlüklerimizden Hangilerini Biliyorsunuz? Bu Hak Ve Özgürlüklere Sahip Olmak Sizce Neden Önemlidir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
 2. Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.
 3. Özel hayatın ve aile hayatın gizliliğine dokunulmazlık hakkı
 4. Konut dokunulmazlığı hakkı
 5. Özgürce yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olma hakkı
 6. Vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olma hakkı
 7. Düşünce ve kanaat hürriyeti hakkı
 8. Düşünce ve kanaatlerini söyleme, açıklama ve yayma hakkı
 9. Mülkiyet ve miras hakkı
 10. Temel hak ve hürriyetlerinin korunmasını isteme hakkı
 11. Eğitim hakkı
 12. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı
 13. Haberleşme hürriyeti hakkı
 14. Yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılmama hakkı
 15. Seçme, seçilme ve siyasi parti kurma hakkı
 16. Kanun önünde herkesin eşit olma hakkı

Bu hak ve özgürlüklere sahip olmak önemlidir çünkü,

 • Bu hak ve özgürlükler sayesinde insanca yaşanabilir
 • Başkalarının baskı ve zorlamaları altında kalmayız
 • Huzur, barış ve adaletli bir yaşam sürebiliriz.

İLAVE BİLGİ HAKKI

Bir birey olarak Hak ve özgürlüklerimiz Anayasamızda da yer almaktadır.

Bu temel ve haklarımız anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.

Demokratik bir ülkede yaşayan bireyler olarak temel hak ve hürriyetlerimizi bilmeliyiz. Ve haklarımız aramalıyız.

Anayasa temel ve haklarımızı aramamızda bize koruma altına aldığını şu madde ile bildirmektedir.

MADDE 36. – Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir