Halifeliğin Tarihçesi Ve Müslümanlar açısından Önemi Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Bu yazıda “Halifeliğin Tarihçesi Ve Müslümanlar açısından Önemi Hakkında Neler Biliyorsunuz?”sorusunun cevabını kısaca yazdık. Halifeliğin tarihçesi ve Müslümanlar açısından önemini şöyle kısaca yazabiliriz.

Halifeliğin Tarihçesi Ve Müslümanlar açısından Önemi Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Halife “bir kimsenin yerine geçen, onu temsil eden kimse” demektir ve devlet başkanı için kullanılır.

Halife, risâlet görevi hariç Hz. Peygamber’in yerine geçerek onun dünyevî otoritesini temsil etmesi, yeryüzünde dinin hükümlerini uygulamak, dünya işlerini düzene sokmak üzere Allah’ın yeryüzündeki hâkimiyetini veya bütün müminlere ait olan hilâfet ve yetkiyi temsil eder.

Halife dünyadaki tüm Müslümanların başı ve önderi kabul edilir. Bu yüzden halifelik makamı çok önemlidir.

Halifelik Peygamberimizin vefatı ile dört halife dönemi başlamıştır.

Halifelik Tarihçesi

  1.  Dört Halife veya Hulefa-i Raşidin dönemi( Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’dir.)
  2.  Emevîler dönemi
  3.  Abbâsîler dönemi
  4.  Fâtımî halifeleri
  5.  Memlûk himayesi dönemi
  6.  Osmanlı dönemi ( Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in Ridaniye Muharebesi’ni kazanarak Memlük Sultanlığı’na son vermelerinden sonra halife Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.)
  7. Türkiye Cumhuriyeti dönemi.
  8. Halifeliğin kaldırılması. 3 Mart 1924 günü çıkardığı kanunla halifelik kaldırılmıştır.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları ..Halifeler ListesiHalifelik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir