Hangi bilim insanlarının isimlerini biliyorsunuz? Bu bilim insanlarının yaptığı çalışmaların insanlığa katkıları nelerdir?

Sosyal Bilgiler dersinin Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimimize katkıları nelerdir?

Bu yazıda “Hangi bilim insanlarının isimlerini biliyorsunuz? Bu bilim insanlarının yaptığı çalışmaların insanlığa katkıları nelerdir?” sorusunu cevapladık.Bilim insanlarından bazılarının isimlerini ve yaptıkları çalışmaların insanlığa katkılarının neler olduğunu kısaca yazdık.

Hangi bilim insanlarının isimlerini biliyorsunuz? Bu bilim insanlarının yaptığı çalışmaların insanlığa katkıları nelerdir? 

Albert Einstein (1879 – 1955)

  • İnsanlık tarihinin en yaratıcı zekalarından biri olan Alman asıllı ABD’li fizikçi.
  • 20. yüzyılın başlarında geliştirdiği kuramlarıyla ilk kez kütleyle enerjinin eşdeğerliğini kanıtladı.
  • Uzay, zaman ve kütle çekimi üzerine tümüyle yeni düşünme yolları önerdi.
  • Işık ve kütle çekim için geliştirdiği özel ve genel görelilik kuramlarıyla, Newton’dan sonra fizikte yeni bir çığır açtı.

Alexander Fleming (1881 – 1955)

İskoç hekim. 1928 yılında, Penisilin keşfetti. Böylece bakterilere karşı antibiyotik kullanımını başlattı.

Alexander Graham Bell (1847 – 1922)

1876’da telefonu icat etti.

Blaise Pascal (1623 – 1662)

18 yaşında bir hesap makinesi icat etti. Atmosfer basıncı, sıvıların dengesi, hidrolik pres, aritmetik üçgen konularında birçok çalışması var. Fermat ile birlikte olasılıklar hesabını da buldu.

Cahit Arf (1910 – 1997)

Hasse-Arf Kuramı’nı geliştirdi. “Arf değişmezi”, “Arf halkaları” ve “Arf kapanışları” gibi adıyla anılan matematiksel terimleri bilim dünyasına kazandırdı.

Edwin Hubble (1889 – 1953)

Güneş Sistemi’ni barındıran Samanyolu’ndan başka gökadalar da bulunduğunu saptadı. Yaptığı gözlemler sonunda gökadaların, aralarındaki uzaklıkla bağlantılı bir hızla birbirlerinden uzaklaştıklarını buldu. B

Galileo Galilei (1564 – 1642)

Bütün cisimlerin yere aynı hızda düştüğünü keşfetti, eylemsizlik ilkesini ilk kez formüle etti. Sarkacın salınımlarındaki eşzamanlılığı saptadı. Teleskop kullanarak evreni gözlemleyen ilk kişi oldu. Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğünü söyledi, ama Engizisyon’un baskısı altında bu görüşünü geri almak zorunda kaldı.

Gregor Johann Mendel (1822 – 1884)

Bitkiler üzerinde yaptığı çalışmalarda, bir türün özelliklerinin kalıtım yoluyla sonraki kuşaklara aktarıldığını buldu.

Guiglielmo Marconi (1874 – 1937)

İlk başarılı telsiz telgraf sistemini geliştirdi. Radyonun babası olarak bilinir.

İsaac Newton (1642 – 1727)

Evrensel çekim yasasını keşfetti. Mekaniğin özünü oluşturan çalışmalar ve ışık üzerine deneyler yaptı.

James Watt (1736 – 1819)

Geliştirdiği buhar makinesi sanayi devrimini başlattı. Watt  “beygir gücü” adını verdiği bir güç birimi tanımladı.

Johannes Kepler (1571 – 1630)

Dünya’nın ve diğer gezegenlerin eliptik bir yörüngede Güneş’in çevresinde dönmesiyle ilgili üç yasayı ortaya koydu.

Louis Pasteur (1822 – 1895)

Bazı içeceklerin uzun süre saklanmasını sağlamak üzere geliştirdiği yöntem “pastörizasyon” adıyla anılır. Şarbon aşısını keşfetti. Onu asıl üne kavuşturan kuduz aşısını bulması oldu.

Marie Curie (1867 – 1934)

Uranyumla yaptığı deneyleri sonucu radyoaktiviteyi keşfetti. Toryumun radyoaktif özelliğini buldu ve radyum elementini ayrıştırdı. Çalışmalarıyla bir çığır açan Curie, Nobel ödülü alan ilk kadın, bu ödülü iki kere alan ilk bilim insanı oldu.

Max Planck (1858 – 1947)

Kendi adıyla anılan Planck sabitini ve Planck ışınım yasasını buldu. Ortaya attığı kuantum kuramı, o güne değin bilinen fizik yasaları içinde devrimsel ve çığır açıcı nitelikteydi.

Michael Faraday (1791 – 1867)

Faraday, elektromanyetik indüklemeyi, manyetik alanın ışığın kutuplanma düzlemini döndürdüğünü buldu. Elektrolizin temel ilkelerini belirlemiştir. Klor gazını sıvılaştırmayı ilk kez o başarmış, elektrik motorunu ve dinamoyu icat etmiştir.

Sigmund Freud (1856 – 1939)

Psikiyatride “psikanaliz” adı verilen bir yöntem geliştirdi.

Thomas Alva Edison (1847 – 1931)

Elektrik ampulü, gramofon, film gösterme aygıtı gibi buluşlarıyla günlük yaşamda vazgeçilemeyen aletlerin babası oldu.

Wilheim Conrad Röntgen (1845 – 1923)

X ışınlarını buldu.

5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir