Hikayeci Tarih Yazıcılığı İle Öğretici Tarih Yazıcılığı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hikayeci Tarih Yazıcılığı İle Öğretici Tarih Yazıcılığı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hikayeci Tarih Yazıcılığı İle Öğretici Tarih Yazıcılığı Arasındaki Farklar Nelerdir?  9.sınıf Tarih dersi kitabı sayfa 32 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Hikayeci Tarih Yazıcılığı İle Öğretici Tarih Yazıcılığı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hikayeci Tarih Yazıcılığı İle Öğretici Tarih Yazıcılığı Arasındaki Farklar Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Hikayeci Tarih Yazıcılığı

 1. Olaylar aktarılırken yer ve zaman hususları yazılır
 2. Tarihi olaylar arasında sebep–sonuç ilişkisi kurulmaz.
 3. Olaylar olduğu gibi aktarılır
 4. Olaylar eleştiriye tabi tutulmaz
 5. Hikaye ve efsanelere dayanılarak anlatılır.

Öğretici Tarih Yazıcılığı

 1. Tarihi olayları değerlendirme ve yorumlama ile anlatı birleştirilir.
 2. Tarihi olayları öğrenerek faydalı bir sonuç çıkarmayı amaçlar.
 3. Toplumun yararı için geçmişten ders çıkarılması veya bireylerin eğitilmesini amaç edinir.
 4. Özellikle bazı şahsiyetlerin yaşamına büyük önem verilmiştir.
 5. Zaferler ve kahramanlar İlgi çekecek şekilde anlatılmıştır.
 6. Milli birlik ve ahlaki değerleri geliştirmek hedeflenmiştir

Geçmişten Günümüze Gelişen Tarih Yazıcılığı Anlayışları Nelerdir?

İLAVE BİLGİ NOTU

 • Hikayeci Tarih Yazıcılığı anlayışının öncüsü Herodot’dur. Heredot, Historia isimli kitabında Yunan ve komşu ülke tarihlerini bu yöntemle yazmıştır.  Herodot olayları peş peşe sıralamakla kalmayıp, onları bir düzen içerisinde aktarmıştır.
 • Öğretici tarih yazıcılığının ilk temsilcisi sayılan Thukdides (Tukidides) Peleponnes savaşlarını bu tarzda yazmıştır. Toplumların birlik ve beraberliklerini kuvvetlendirme içinde oldukları dönemde bu eserler ilgi çekmiştir.
 • Araştırıcı tarih yazıcılığı, tarihçiler, tarihî olayları incelerken daima “neden ve nasıl oldu?” sorularıyla araştırıcı tarihçilik anlayışını geliştirdi. Bu
  tarih yazıcılığı kullanılarak kaleme alınan eserler, özellikle olayların sebeplerini araştırarak olayları açıklamaya çalışmıştır.
 • Sosyal tarih yazıcılığında ise tarihe ait olayların tek bir neden ile değil, sosyal, siyasi, ekonomik ve  kültürel birçok etken dikkate alınarak bilinebileceği
  kabul edilmiştir. Bu tarz yazıcılık, tarihî olaylardan genel sosyal kanunlara ulaşmaya çalışır.  ( 1 , 2 )

Tarihin babası” olarak anılan Heredot’un bu lakabı, Romalı hatip Cicero’nun De Legibus adlı eserinde onu “tarih yazarlarının babası“olarak nitelemesinden gelir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir