Hz. Âdem (a.s.) kıssasında verilen bilgileri de dikkate alarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

Hz. Âdem (a.s.) kıssasında verilen bilgileri de dikkate alarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Kitabımızda Hz. Adem ile ilgili anlatılanlarla ilgili soruları cevaplandıralım. Sorular aşağıdaki bölümde cevaplandırılmıştır.

Hz. Âdem (a.s.) kıssasında verilen bilgileri de dikkate alarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Hz. Âdem (a.s.) ne gibi özelliklere sahiptir?

  1. İlk insandır
  2. İlk peygamberdir
  3. İlk cennette yaşayan kişidir
  4. İlk evlenen kişidir
  5. Çamurdan yaratılmıştır
  6. Bilgi edinme, öğrenme, kendini geliştirebilme yeteneği  vardır
  7. Meleklerden üstündür

2. Allah (c.c.), meleklerden Hz. Âdem’e (a.s.) nasıl davranmalarını istemiştir?

Allah (c.c.), meleklerden ve melekler arasında bulunan İblis’ten (şeytan) Hz. Âdem’e (a.s.) saygı göstermelerini istedi.

3. Allah’ın (c.c.) emrine kim, niye karşı çıkmıştır?

İblis (Şeytan) karşı çıkmıştır. Şeytan kendisinin İnsan’dan daha üstün yaratıldığını düşündüğü için karşı çıkmıştır.

4. Hz. Âdem (a.s.) ve Hz. Havva niçin cennetten çıkarılmıştır?

Şeytan Hz. Âdem (a.s.) ve Hz. Havva’yı kandırıp Allah’ın (c.c.) yasakladığı ağaçtan meyve yediler. Bunun üzerine Allah (c.c.),
Hz. Âdem’i (a.s.) ve eşini cennetten çıkardı.

5. Hz. Âdem’in (a.s.) iki oğlu Kabil ve Habil arasında neler yaşanmıştır? Bu olaylardan hangi dersleri çıkarabiliriz?

İkisi Allah’a kurban sunmuşlardır. Allah Habil’in kurbanını kabul etti, bunu kıskanan Kabil onu öldürdü.

Bu kıssadan şu dersleri çıkarabiliriz; İhlaslı olmak, kıskançlık yapmamak, insan öldürmemek derslerini çıkarabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.