Hz. İbrahim (a.s.), tevhid inancına nasıl ulaşmıştır?

Hz. İbrahim (a.s.), tevhid inancına nasıl ulaşmıştır?  konusunu kısaca yazdık. Hz. İbrahim bir peygamberdir. Kendisinin tevhid inancına nasıl ulaştığını kısaca yazdık. Tevhid, bir tek ilahın, yaratıcının olduğunu kabul etmektir. Evrendeki herşeyi taratan Allah’tır inancını kabul etmektir.

Hz. İbrahim (a.s.), tevhid inancına nasıl ulaşmıştır?

Hz. İbrahim’i tevhid inancına götüren olaylar şöyle anlatılır;

Hz. İbrahim zamanında halk tanrı olarak putlara tapıyordu. Hz. İbrahim kendilerine faydaları olmayan bu putların Allah’ı olmayacağını biliyordu.

Hz. İbrâhim, babasına gördüğü şeylerin bir yaratıcısının bulunup bulunmadığını sormuş, onların bir rabbi olması gerektiğini düşünmüş; yıldızları, ayı ve güneşi görünce her biri için, “Rabbim budur” demiş; fakat gördükleri kısa süre sonra sönüp gidince, “Ben böyle sönüp batanları sevmem” diyerek bunların hiçbirinin ilâh olamayacağını ifade etmiş; “Hiç şüphesiz ben, bir tevhid ehli olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratmış olan Allah’a yönelttim, ben müşriklerden değilim” diyerek bir olan Allah’a dönmüştür

Rabbi İbrâhim’e, “Müslüman ol!” dediğinde, “Âlemlerin rabbine teslim oldum” (el-Bakara 2/131) diyerek bu davete icâbet etmiştir.

Böylece Hz. İbrahim tevhid inancına ulaşmıştır.

İLGİLİ KUR’AN AYETİ

“Gecenin karanlığı O’nu (İbrâhîm’i) kaplayınca O bir yıldız gördü. «Rabbim budur!» dedi. Yıldız batınca «Ben batanları sevmem!» dedi. (Daha sonra) Ay’ı doğarken görünce (yine) «Rabbim budur!” dedi. O da batınca «Rabbim bana doğru yolu göstermezse, elbette yoldan sapanlardan olurum.» dedi. Güneş’i doğarken görünce de «Rabbim budur! Zîrâ bu daha büyük.» dedi. O da batınca dedi ki: «Ey kavmim! Ben sizin (Allâh’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım! Benim Rabbim, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allâh’tır! Ben hanîf  olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allâh’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.»” (el-En’âm, 76-79)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.