Sizce, evrende var olan mükemmel düzen nasıl kurulmuştur?

Sizce, evrende var olan mükemmel düzen nasıl kurulmuştur? konusunu kısaca yazdık. Evrende mükemmel bir düzen vardır. Bu düzenin kendiliğinden oluşması düşünülemez. Var olan bu düzenin nasıl kurulduğunu açıklayalım,

Sizce, evrende var olan mükemmel düzen nasıl kurulmuştur?

Evrendeki mükemmel düzeni Allah yaratmıştır. Bu düzenin nasıl kurulduğu ayetlerde şöyle anlatılmıştır.

Allah evreni yaratmış ve sonsuz ilim ve kudretiyle evrende gördüğümüz bu mükemmel düzeni yaratmıştır.

AYETLER,

“O (Allah), yedi göğü kat kat yaratandır. Rahman’ın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir düzensizlik görüyor musun?” (Mülk Suresi, 3. ayet.)

Rabbiniz o Allah’dır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerine istiva etti (onu hükmü altına aldı), işi tedbir eyliyor.

Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş üzerine hükümran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter; güneş, ay ve yıldızlar emrine âmâdedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O’nundur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.

Böylece Allah onları iki günde yedi gök olmak üzere yerine koydu. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın takdiridir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.