Hz. Osman Kur’an-ı Kerim’i Çoğaltmıştı. Bu Durumun Nedenleri Neler Olabilir?

Hz. Osman Kur’an-ı Kerim’i Çoğaltmıştı. Bu Durumun Nedenleri Neler Olabilir?

Hz. Osman Kur’an-ı Kerim’i Çoğaltmıştı. Bu Durumun Nedenleri Neler Olabilir?  6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Hz. Osman Kur’an-ı Kerim’i Çoğaltmıştı. Bu Durumun Nedenleri Neler Olabilir?

“Hz. Osman Kur’an-ı Kerim’i Çoğaltmıştı. Bu Durumun Nedenleri Neler Olabilir?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazalım;

  1. İslamiyetin genişlemesi, farklı arapça dilini kullanan müslümanların okuma ve anlamada farklılıklar oluşmasını, bu yüzden müslümanlar arasında çatışmaların olması ve bunu önlemek,
  2. Bu farklı okumalrdan dolaı şüphelerin oluşması ve bunu önlemek,
  3. Kuran-ı Kerim’i diğer müslümanların daha kolay ulaşması
  4. Farklı yazım Kuran’ı Kerimlerin oluşmasını önlemek
  5. Kuran-ı Kerim’i ezberleyen hafızların şehit olması, bu Kuran-ı Kerim’in bilen kimselerin azalması,
  6. Kuranın diğere müslüman ülkelere daha kolay gönderilmesi ve muhafaza edilmesi için Kuran-ı Kerim çoğaltılmıştır.

Hz.Osman Zamanında Çoğaltılan 3 Nüsha Kuran-ı Kerim Günümüze Kadar Ulaşmıştır

  1. Topkapı Sarayında (Türkler Medine’den götürmüştür)
  2. İngilizter’de müzede (Moğalistan Sarayından götürülmüştür)
  3. Taşkent’te (Timur Şam’dan alıp götürmüştür)

Kuran-ı Kerim’in Çoğaltılması Şöyle Anlatılmaktadır

Hz. Osman zamanında yapılan “tek harfe indirerek birden fazla nüsha yazdırma” işi hakkındaki bilgiyi de Enes b. Mâlik’ten aktarmıştır. Hicrî 25. yılda Hz. Osman’ı bu faaliyete iten sebep, Ermenistan ve Azerbaycan fetihlerinde bulunan Huzeyfe b. Yemân’ın, evine bile uğramadan doğruca halifenin huzuruna çıkarak kendine orada olup biteni anlatmasıdır.

Huzeyfe’nin verdiği bilgiye göre çeşitli bölgelerden savaşa iştirak eden müslümanlar bu savaş esnasında, Kur’ân’ı farklı okuma yüzünden birbirlerine düşmüşler, sert tartışmalara girmişler, hatta bazıları kendilerinden farklı okuyanları ağır bir şekilde suçlamışlardı. [ 1  sayfa 10. ]

Kuran-ı Kerim İlk defa kimin zamanında kitap haline geitilmiştir?

Hz.Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir