I. Dünya Savaşı Başındaki Haritada Yer Almayıp Savaş Sonrasında Ortaya Çıkan Ülkeler Hangileridir?

I. Dünya Savaşı Başındaki Haritada Yer Almayıp Savaş Sonrasında Ortaya Çıkan Ülkeler Hangileridir?

I. Dünya Savaşı Başındaki Haritada Yer Almayıp Savaş Sonrasında Ortaya Çıkan Ülkeler Hangileridir? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 7.ünite Ülkeler Arası Köprüler Büyük Güçlerin Savaşı ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

I. Dünya Savaşı Başındaki Haritada Yer Almayıp Savaş Sonrasında Ortaya Çıkan Ülkeler Hangileridir?

I. Dünya Savaşı Başındaki Haritada Yer Almayıp Savaş Sonrasında Ortaya Çıkan Ülkeler Hangileridir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Türkiye
 2. Sovyetler Birliği
 3. Yugoslavya
 4. Romanya
 5. Estonya
 6. Litvanya
 7. Letonya
 8. Çekoslavakya
 9. Polonya
 10. Finlandiya

İLAVE BİLGİ NOTU

I. Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914’te başlayan ve 11 Kasım 1918’de sona eren Avrupa merkezli küresel savaş. II. Dünya Savaşı’na dek Dünya Savaşı veya Büyük Savaş olarak adlandırılmıştır. ( 1 )

I. Dünya Savaşının Nedenleri Nelerdir?

 1. Sanayi devriminin etkisi ile ekonomik yayılma, hammadde, pazar ve sömürge arayışındaki yarış
 2. Milliyetçilik akımlarının etkisi
 3. Silahlanma yarışı
 4. Ülkeler arası rekabet ve bloklaşma
 5. Almanya’nı Fransa ve İngiltere arasındaki siyasi ve ekonomik rekabet
 6. Ulusların kendi devletlerini kurmak istemeleri
 7. Rusların sıcak denizlere inme isteği.
 8. Avusturya ve Rusya’nın Balkanlar üzerindeki çıkar çatışmaları ( 2 )

I. Dünya Savaşı İmzalanan Anlaşmalar

Osmanlı Devleti ile Mondros Ateşkes Anlaşması ve Sevr Barış Antlaşması, Almanya ile Versailles (Versay),
Avusturya ile Saint Germain (Sen Jermen), Macaristan ile Trianon (Trianon), Bulgaristan ile Neuilly (Nöyyi) anlaş-
maları imzalandı.

Savaş Avrupa Ülkelerinin Ekonomisini Nasıl Etkilemiştir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir