İhracatımızda İlk Sırayı Almanya’nın Almasının Nedenleri Sizce Neler Olabilir?

İhracatımızda İlk Sırayı Almanya’nın Almasının Nedenleri Sizce Neler Olabilir?

İhracatımızda İlk Sırayı Almanya’nın Almasının Nedenleri Sizce Neler Olabilir? 6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabının ödev sorusunun cevabını kısaca okuyabilirsiniz.

İhracatımızda İlk Sırayı Almanya’nın Almasının Nedenleri Sizce Neler Olabilir?

İhracatımızda İlk Sırayı Almanya’nın Almasının Nedenleri Sizce Neler Olabilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Almanya ile Türkiye arasındaki tarihi, siyasi, sosyal, kültürel ilişkiler, iki ülke arasındaki ihracatı da artırmıştır.
 2. En büyük etmen Almanya ekonomisinin büyüklüğüdür. Almanya ekonomisi o kadar  büyük ki Türkiye gibi diğer ülkelerle de ihracatı fazladır.
 3. Gelişmiş Alman sanayisinin ihtiyacı olan malları temin edebileceği en yakın ülkelerden biri olmamız.
 4. Kur farkı nedeni ile Türk mallarının ucuz olması.
 5. Türkiye’den Almanya’ya göçlerle Almanya’daki Türk nüfusu
 6. Türkiye’nin 1.Dünya Savaşı’nda Almanya’yayı desteklemesi
 7. Coğrafi yakınlık
 8. Dünya üzerindeki siyasi birliktelik
 9. İhracatı artıran ilave ticaret anlaşmaları
 10. Türkiye kurulan Alman firmalarının etkisi
 11. Almanya sanayi için son ürünü üretirken ara ürünleri başka ülkelerden alması.

İthalatımızda, Grafik 5.3’te Belirtilen Ülkelerin Öne Çıkmış Olmasının Nedenleri Neler Olabilir? 

 1. Çin ve Almanya’nın dünyanın en büyük ekonomi ve sanayisinin olması. Bu ülkelerden ihtiyacımız olan yüksek teknolojik ve ağır sanayi ürünlerinin alınması
 2. ABD’den teknolojik ürün ve silah alınması
 3. Rusya’dan doğal gaz alımı
 4. İtalya’da otomotiv, deri ve tekstildeki ürünlerini ithal etmemiz gibi sebepler bu ülkelerin ithalatımızda öne çıkmasına sebep olabilir. ( 1 , 2 )

Gazete Haberi 9 Ve 10’u İnceleyerek Çıkardığınız Sonuçları Açıklayınız.

 1. İhracatımızın giderek arttığı,
 2. En yüksek otomotiv sektörünün ihracat yaptığı
 3. Almanya’ya ihracatımızın en fazla olduğu
 4. Türkiye’nin ithal eden değil ihraç eden bir ülke olma yolunda ilerlediği sonuçlarını çıkarabiliriz.

Ülkemizin, tarım ve tekstil ürünleri yanında çeşitli ham madde ürünleri satarken daha çok enerji kaynakları ile sanayi ürünleri satın almasını nasıl açıklarsınız?

 1. Yer altı enerji kaynaklarımızın yetersiz olduğu
 2. Sanayide henüz istenen seviyeye gelmediğimiz
 3. Tarımda tekstil ve hammadde açsısından yeterli kaynaklarımızın olduğunu anlıyoruz.

Gazete Haberi 10’u Okuyarak Aşağıdaki Soruyu Cevaplayınız.

Otomotiv sanayisinde yaşanan gelişmeleri Türk sanayisi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi sınıfta paylaşınız.

 1. Otomotivde yaşanan gelişmeler Türk sanayisine olumlu yansıyacaktır.
 2. Bir çok yan sanayi sektörü açılacak, yeni iş imkanları oluşacak ve yurt dışı ihracatımızı arttıracaktır.

BİLGİ NOTU

 • Almanya’ya ihracat 2013’de 13.6 milyar dolar, 2014’de 15.1 milyar dolar, 2015’de 13.4 milyar dolardır.
 • Almanya’ya yapılan ihracatın toplam ihracattaki payı son yıllarda ortalama yüzde 10 civarındadır. Yani Türkiye ne kadar ihracat yapıyorsa onun onda birini Almanya’ya gönderiyor. ( 1 )
 • Almanya’yla ticari ilişkilerimizde Türkiye’den 5000’in üzerinde firma ya da kuruluş tarafından ihraç edilen ürünlerimizin, tekstil, konfeksiyon ve elektronikten gıda maddelerine kadar çok geniş bir yelpaze içinde yer aldığı görülmektedir. ( 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir