İkta sistemi, tarımsal üretimin gelişmesine ne gibi katkılar sağlamıştır?

İkta sistemi, tarımsal üretimin gelişmesine ne gibi katkılar sağlamıştır? İkta sistemi Selçuklularda uygulanan bir sitemdir. İkta sisteminin ir çok faydaları olmuştur. Tarımsal üretimin gerçekleşmesindeki katkıları şunlardır;

İkta sistemi, tarımsal üretimin gelişmesine ne gibi katkılar sağlamıştır?

Ülkede bulunan tarım arazilerinin sürekli ve verimli bir biçimde işlenmesi sağlanmıştır.

Tarımsal üretimde süreklilik sağlamıştır.

Göçebe olarak yaşayan ve tarım yapmayan Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerini sağlayarak tarımsal ürünlerin miktarlarının artmasını sağlamıştır.

İKTA SİSTEMİNİN DİĞER FAYDALARI

  1. İkta sistemi sayesinde devlet, bütçeden para ayırmadan asker yetiştirildi
  2. Tarım arazilerinin sürekli işlenmesini sağlamıştır
  3. Taşrada devlet otoritesi sağlanmıştır
  4. Toprak gelirleriyle memur maaşları karşılanmıştır
  5. Savaşa hazır askerler yetiştirilmiştir.

İkta, özel mülkiyette olmayıp hükümdarın mülkü olan topraklara ait vergilerin veya daha genel anlamda gelirlerin, asker veya sivil erkâna, devlete hizmetlerinin karşılığı olarak, yani maaşlarına karşılık verilmesi olarak tanımlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir