İlahi Vahiy Bizlere Hangi Konularda Bilgi Verir?

İlahi Vahiy Bizlere Hangi Konularda Bilgi Verir?

İlahi Vahiy Bizlere Hangi Konularda Bilgi Verir?  6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 1.Ünite sayfa 18 sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

İlahi Vahiy Bizlere Hangi Konularda Bilgi Verir?

İlahi Vahiy Bizlere Hangi Konularda Bilgi Verir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. İnsanların akıllarını kullanıp doğru yolu bulmaları ve hakka uymaları için uyarılar, öğütler verir.
 2. İnsana sorumluluklarını hatırlatmak; ona iyiyi, güzeli ve doğruyu göstermek için bilgiler verir
 3. İnsana Allah’ı tanıtıcı bilgiler verir
 4. İnsana nasıl ibadet edeceği hakkında bilgiler verir
 5. İnsanların yanlış inançlara yönelmemesi, doğru yoldan sapmaması için gerekli uyarı ve bilgileri verir
 6. İnsanı ibadete, güzel davranışlara, hayırlı amellere yöneltici bilgiler verir
 7. Tevhid inancı hakkında
 8. Dünya ve ahiret mutluluğunu kazanma hakkında
 9. Cennet ve cehennem hakkında
 10. İbadet, Peygamberler, önce yaşamış kavimler, Allah hakkında bilgiler verir
 11. Ahlaki davranışlar hakkında bilgiler verir

İLAVE BİLGİ NOTU

İlahi Kitap Nedir?

İnsanların dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamak için peygamberler aracılığıyla gönderilen; inanç, ibadet, ahlak ve her türlü toplumsal kuralları içeren vahiyler bütününün içinde yer aldığı kitaplara denir.

Suhuf

Sayfalar demektir. Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirlere ve bu emirleri içeren sayfalara suhuf denilir.

Suhuf Gönderilen Peygamberler

Hz. Âdem’e (a.s.) 10 sayfa, Hz. Şit’e (a.s.) 50 sayfa, Hz. İdris’e (a.s.) 30 sayfa, Hz. İbrahim’e (a.s.) 10 sayfa gönderilmiştir.

İlahi Kitap Gönderilen Peygamberler

 1. Tevrat-Hz.Musa
 2. Zebur-Hz.Davut
 3. İncil-Hz.İsa
 4. Kur’an-ı Kerim – Hz.Muhammed (sav) ( 1 )

İLAHİ KİTAPLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

 • İlahi kitapların Allah’ın sözlerini içerir, diğer kitaplar ise insanların sözlerini içerir
 • İlahi kitaplar vahiyle gönderilmiştir.
 • İlahi kitaplar Allah’ın varlığını, emir ve yasaklarını anlatır, diğer kitaplar her konuda olabilir.
 • İlahi kitapların dili, indirildiği peygamberin dilindedir.
 • İndiriliş amaçları insanların dünya ve ahiret hayatında mutlu olması için indirilmiştir.
 • Her ilahi kitap önceki ilahi kitapları tasdik eder.  ( 1 )

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir