Rabb’imiz (c.c.), Gönderdiği Vahiylerde Kendisini Bizlere Nasıl Tanıtmaktadır?

Rabb’imiz (c.c.), Gönderdiği Vahiylerde Kendisini Bizlere Nasıl Tanıtmaktadır?

Rabb’imiz (c.c.), Gönderdiği Vahiylerde Kendisini Bizlere Nasıl Tanıtmaktadır? 6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 1.Ünite sayfa 19 sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Rabb’imiz (c.c.), Gönderdiği Vahiylerde Kendisini Bizlere Nasıl Tanıtmaktadır?

Rabb’imiz (c.c.), Gönderdiği Vahiylerde Kendisini Bizlere Nasıl Tanıtmaktadır? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Allah’tan başka tanrı yoktur
 2. görülmeyeni görüleni bilir
 3. Esirgeyen ve bağışlayandır
 4. Mülkün sahibidir
 5. Eksiklik ve kusurlardan uzaktır
 6. Selamet veren, emniyete kavuşturandır
 7. Gözetip koruyandır
 8. İstediğini zorla yaptırandır
 9. Büyüklükte eşi olmayandır
 10. Ortak koşulmaktan uzaktır.
 11. Yaratan, şekil verendir.
 12. En güzel isimleri olandır.
 13. Gök ve yerdeki her şey şanını yüceltmektedir
 14. Galip ve hikmet sahibidir.

İLAVE BİLGİ NOTU

“O, öyle Allah’tır ki ondan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. O, öyle Allah’tır ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O; yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanlar onun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.” Bakara suresi 255.ayet ( 1 )

İçinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Âyetü’l-kürsî” adıyla anılan bu âyet hem de üstün özellikleri sebebiyle çok önemlidir ve hakkında hadisler vardır. Bu ayet şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir