İman ve İslam’ın tanımını yapınız.

Bu yazıda “İman ve İslam’ın tanımını yapınız.” sorusunun cevabını kısaca yazdık. İman, kelime itibariyle bir kimsenin şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmesidir.

İman ve İslam’ın tanımını yapınız.

İman’ın Tanımı

  • İnanmak, tasdik etmektir.
  • Kişinin Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesi.
  • Son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) ve onun tarafından insanlığa bildirilen şeylere hiçbirini dışta bırakmaksızın inanmak, onun doğruluğu konusunda herhangi bir kuşku duymamak.

İslam’ın Tanımı

  • Kurtuluşa ermek, güven ve emniyette olmak.
  • Şirkten ve şirk ahlakından uzaklaşıp Allah’ın (c.c.) birliğini ve Hz. Peygamber’in hak oluşunu kabul ederek Allah’ın (c.c.) emrine, peygamberin sözüne uyup teslimiyet göstermek.
  •  Allah (c.c.) tarafından peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’e (s.a.v) vahiy yolu ile bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son ve hak din, Müslümanlık.

9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders kitabı cevapları

İman

HADİS:

Hz. Peygamber, ashabı ile otururken beyaz elbise içerisinde bir adam gelir ve Hz. Peygamberin önüne diz çöküp oturur.

Rasulullah’a:  “İman nedir?” der.

Rasulullah:  “İman: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe (öldükten sonra dirileceğine), kadere, hayrına ve şerrine inanmandır” cevabını verir.

Adam:  “İslâm nedir?” der.

Rasulullah:  “İslâm: Allah’a ibadet edip, O’na hiç bir şeyi ortak koşmaman, namazını kılman, farz olan zekâtı vermen, hacca gitmen orucu tutmandır” karşılığını verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir