İslam alimlerine göre dinin tanımını yapınız

Bu yazıda “İslam alimlerine göre dinin tanımını yapınız” sorusunun cevabını kısaca yazdık.  İslam, son ve tek din olarak dünya üzerinde yaşamaktadır. İslam dininin tanımı bugüne kadar birçok İslam alimi tarafından yapılmıştır. İslam alimlerine göre dinin anlamı şudur;

İslam alimlerine göre dinin tanımını yapınız

İslam âlimleri dinin Allah (c.c.) ile kul arasındaki münasebeti düzenleyen kanun, nizam ve yol olduğunu belirtmişlerdir.

Son dönem İslam âlimlerinden Elmalılı Hamdi Yazı dinin tanımını şöyle yapmıştır.

Din;akıl sahiplerini kendi istekleriyle iyilikleri yapmaya sevk eden ilahî bir nizam şeklinde tarif etmiştir.

Din alimlerinin yaptıkları tariflerde ortak yönlere göre; DİN; Allah (c.c.) tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünü şeklinde tarif edilmektedir.

İLAVE BİLGİ

DİN Sözlük Anlamı

Din; hâkim olmak, itaat altına almak, kanun ve şeriat göndermek, hesaba çekmek, ceza-mükâfat vermek demektir.

Yaratılmış kul açısından ise din; boyun eğmek, aczini anlamak, teslim olmak ve ibadet etmektir.

Din

9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders kitabı cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir