8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitabı Sayfa 148 Cevaplar MEB Yayınları

Bu yazıda “8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitabı Sayfa 148 Cevaplar MEB Yayınları” sorusunun cevaplarını kısaca yazdık. MEB Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı 5. ünite Ölçme ve Değerlendirme sorularının cevapları..

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitabı Sayfa 148 Cevaplar MEB Yayınları

SAYFA 148 CEVAPLAR

SoruA. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1.Cumhuriyet Tarihi’nde ilk kez çok partili siyasi hayat …Terakkiperver Cumhuriyet,. ..Fırkasının kurulmasıyla başlamıştır.

2.Mustafa Kemal, liderliğini yaptığı … …Müdafaa-i Hukuk,…. ….Grubunu “Halk Fırkası”adıyla siyasi partiye dönüştürmüştür.

3.Siyasi partiler, demokrasinin…….Çoğulculuk. …ilkesinin bir gereğidir.

B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. Gazi Mustafa Kemal’e düzenlenen suikast girişiminin asıl hedefi nedir?

Asıl hedef yeni kurulan Cumhuriyet yeni kurulan özgür bağımsız Türk Devletidir.

2.  I. Meclise “halk meclisi” denmesinin dayanağı nedir? Açıklayınız.

I. Meclis’e “Halk Meclisi” denilmesinin sebebi, meclisin halkı temsil eden ve halkın arasından çıkan kişilerden ve çok çeşitli meslek gruplarından oluşmasıdır.

3. Mustafa Kemal’in, yakın arkadaşı Fethi Bey’den yeni bir parti kurmasını istemesindeki amacı nedir? Açıklayınız.

Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra tek parti devrinin de başlaması cumhuriyete dair demokratikleşme çalışmaları yapılmıştır. Belli bir süre sonra çok partili sistem denemesi yapılmıştır. Mustafa Kemal’in, yakın arkadaşı olan Fethi Bey’den yeni bir parti kurmasını istemesinin nedeni demokratikleşme çalışmalarının somut olarak yapılması gerekliliğidir

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi ülke yönetiminde millî iradeyi hâkim kılmaya yönelik gelişmelerden biri değildir?

A) Büyük Millet Meclisinin açılması
B) Saltanatin kaldırılması
C) Cumhuriyetin ilan edilmesi
D) Medeni Kanun’un çıkarılması CEVAP

2. Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde kurulmamıştir?

A) Serbest Cumhuriyet Fırkası
B) İttihat ve Terakki Fırkası CEVAP
C) Cumhuriyet Halk Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partilerin kurucu genel başkanları arasında yer almaz?

A) Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)
B) İsmet Paşa (İnönü) CEVAP
C) Kâzım Karabekir Paşa
D) Fethi Bey (Okyar)

4. Atatürk “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözünü hangi olay üzerine söylemiştir?

A) Cumhuriyetin ilanı
B) Saltanatın kaldırılması
C) Atatürk’e suikast girişimi CEVAP
D) Cumhurbaşkanı seçilmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasında etkili olan dış etkenlerden biridir?

A) 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin Türkiye’yi de etkilemesi CEVAP
B) İktidar partisini denetleyecek bir partiye ihtiyaç duyulması
C) Alternatif politikalar üretecek partilere ihtiyaç duyulması
D) Millî iradenin ülke yönetimine yansımasının önemsenmesi

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı cevaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir