Mübadele Göçmenleri Kimlerdir? Araştırınız.

Bu yazıda “Mübadele Göçmenleri Kimlerdir? Araştırınız. ” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Mübadele göçmenlerini kimlere denir, açıklayalım.

Mübadele Göçmenleri Kimlerdir? Araştırınız.

Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübâdelesi, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması’na ek olarak yapılan  sözleşme uyarınca Türkiye ve Yunanistan Krallığı’nın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasına verilen addır. Göçe tabi tutulan kişilere ise mübâdil denir.

Mübadele ile 1.200.000 Ortodoks Hristiyan Rum Anadolu’dan Yunanistan’a, 500.000 Müslüman Türk de Yunanistan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır

Göç eden bu kişilere Mübadele göçmenleri denir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Türkiye ile Yunanistan arasında, Lozan görüşmeleri devam ederken azınlık sorunun çözümüneyönelik “Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine Dair Sözleşme” imzalandı.

Bu sözleşmeye göre Anadolu’daki Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler karşılıklı olarak yer değiştirilecek; İstanbul’daki
Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler, bu mübadelenin dışında tutulacaktı.

10 Haziran 1930’da Ankara’da imzalanan antlaşma ile İstanbul’da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya’da yaşayan Türkler mübadele dışında tutularak mübadele sorunu çözüldü.8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı cevaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir