Osmanlı Devleti’nin dış borçları hangi devletler tarafından, nasıl ödenmiştir? Araştırınız

Bu yazıda “Osmanlı Devleti’nin dış borçları hangi devletler tarafından, nasıl ödenmiştir? Araştırınız” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Osmanlı Devleti’nin dış borçları şu devletler tarafından ödenmiştir.

Osmanlı Devleti’nin dış borçları hangi devletler tarafından, nasıl ödenmiştir? Araştırınız

Lozan Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin borçları; Türkiye ile Osmanlı Devleti’nden Trablusgarp Savaşı ve sonrasında toprak alan on dört devlet arasında -ortalama gelir oranlarına göre- bölüşülecek ve yirmi yıl içinde ödenecektir.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin borçları şu devletler tarafından ödenmiştir.

Ülkeler Borç Tutarı 

 • Türkiye 84.597.495
 • Hicaz 1.499.518
 • İtalya 243.000
 • Arnavutluk 1.633.233
 • Bulgaristan 1.776.354
 • Yunanistan 11.054.534
 • Yugoslavya 5.435.597
 • Suriye-Lübnan 11.108.858
 • Filistin 3.284.429
 • Yemen 1.182.104
 • Irak 6.772.142
 • Diğer 1.017.626

1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin de etkisiyle Türkiye, bir süre borçlarını ödemekte zorlandı. Buna rağmen 1954 yılında son taksitini ödeyerek Osmanlı borçlarının yüz yıllık serüvenini (1854-1954) tamamladı.8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı cevaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir