İnsan Niçin İnanmaya İhtiyaç Duyar? Açıklayınız.

İnsan Niçin İnanmaya İhtiyaç Duyar? Açıklayınız.

İnsan Niçin İnanmaya İhtiyaç Duyar? Açıklayınız. 9.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 23 Değerlendirme Çalışmaları sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

İnsan Niçin İnanmaya İhtiyaç Duyar? Açıklayınız.

İnsan Niçin İnanmaya İhtiyaç Duyar? Açıklayınız. sorusunun cevaplarını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. İnsan yaratılışından (fıtra) gelen manevi özellikleri gereği, Yüce bir varlığa inanmak, bağlanmak ve sığınmak ihtiyacı duyar
  2. İnsan ölüm, hastalık vb. üstesinden gelemediği durumlarda Yüce bir yaratıcıya sığınma ihtiyacı duyar. İnanarak olumsuzluklardan etkilenmez.
  3. İnsan doğave evrendeki düzene bakarak bunları yaratan Yüce bir varlığın olduğunu anlar ve inanma ihtiyacı duyar.
  4. İnsan “Nerden geldim, nereye gidiyorum?” sorularının cevaplarını dine inanarak bulabilir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Din Nedir?

“Din; akıl sahiplerini kendi hür iradeleri ile en iyiye, en doğruya ve en güzele ulaştıran ilâhî bir kurumdur.”

Din, ferdin de toplumun da vaz geçemeyeceği bir kurumdur. Çünkü din insanla beraber doğmuş ve onunla beraber yaşayan bir duygudur. ( 1 , 2 )

Kuşku yok ki, sosyal bir olgu olarak dinler ve onun etrafında şekillenen inançlar, insan yaşamının vazgeçilmezleri arasında yer almış ve her zaman canlılığını korumuştur. Dinlerin hedef kitlesi insandır. Dolayısıyla dinler, insanların bir taraftan dünyevî diğer taraftan da ruhsal yaşamlarına ilişkin kurallar koyarak onların huzur ve mutluluk içerisinde yaşamasını temine çalışır. ( 3 ) ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir