İnsanın Evrendeki Konumu Hakkında Bilgi Veriniz.

İnsanın Evrendeki Konumu Hakkında Bilgi Veriniz.

İnsanın Evrendeki Konumu Hakkında Bilgi Veriniz. 9.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 23 Değerlendirme Çalışmaları sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

İnsanın Evrendeki Konumu Hakkında Bilgi Veriniz.

İnsanın Evrendeki Konumu Hakkında Bilgi Veriniz. sorusunun cevaplarını kısaca maddeler halinde yazdık.

 • Allah evrendeki bütün varlıkları yaratmıştır.
 • Allah insana akıl ve irade vermiş ve  evrendeki bütün varlıklardan üstün yaratmıştır.
 • Peygamberlerin ve kutsal kitapların mesajlarını anlayıp uygulayabilecek; yeryüzünde adaleti, barış ve huzur ortamını sağlayabilecek yegâne varlık insandır. Bu sebeple Kur’an-ı Kerim, insanı Allah’ın (c.c.) yeryüzündeki halifesi olarak nitelendirmiştir.
 • Böylece insanın evrende farklı bir konuma sahip olduğuna işaret etmiştir.
 • İnsan Allah’ı tanıyıp, inanma, yaptıklarından sorumlu olma yükümlülükleri ile Allah’ın evrendeki halifesidir, kuludur.

İLAVE BİLGİ NOTU

“Andolsun Biz İnsanı En Güzel Biçimde Yarattık.”  (Tin Suresi 4.ayet) ( 1 )

 • İnsan yaratılmışların en mükemmelidir. Bunun kaynağı İnsanın ruhuna Allah’ın ruhundan üfürülmesidir.
 • Ayrıca insan bu mükemmel özellikleri nedeniyle yeryüzünün halifesidir ve kulluk insanlığa verilmiş başka hiç bir canlının kul olma hakkı yoktur.
 • İnsan canlıfır, akıl sahibidir, dinleyen, gören, konuşan, karar verebilen bir canlıdır. Bu özellikleri nedeniyle diğer canlılardan ayrılır ve diğer canlılar üzerinde hakimiyet kurar.
 • Ayrıca insanın sahip olduğu özellikler, Allah’ın ilahi sıfatların bir kısmının yansımasıdır.
 • İnsan akıllı bir varlık olmasaydı günümüzde kullandığımız bir çok cihazı icat edemezdi. Diğer güçlü canlıların baskıları, doğanın zor şartları karşısında soyu. tükenebilirdi.
 • İnsan aklı sayesinde yeryüzündeki konumunu araştırır. Nereden gelip, nereye gittiğini anlamaya çalışır.
 • İnsan en güzel biçimde yaratılmış olması, kul olma, Allah’a muhateb olma ona verildiğini bize anlatır.
 • Bu ayette verilmek istenen mesaj insanın en güzel biçimde yaratıldığıdır. Yaratılmışlar içindeki bu seçkin ueri sayesinde insan kul olma ve ahiret hayatı ile ödüllendirilme hakkına sahiptir.
 • Ayrıca yaptıklarından sorumludur.( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir