İnsanlığın Yazılı Olmayan Tarihini Oluşturan Destan, Efsane, Mit Gibi Anlatılara Ne Denir?

İnsanlığın Yazılı Olmayan Tarihini Oluşturan Destan, Efsane, Mit Gibi Anlatılara Ne Denir?

İnsanlığın Yazılı Olmayan Tarihini Oluşturan Destan, Efsane, Mit Gibi Anlatılara Ne Denir?  9.sınıf Tarih dersi kitabı 2. Ünite sayfa 98 Ölçme ve Değerlendirme cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

İnsanlığın Yazılı Olmayan Tarihini Oluşturan Destan, Efsane, Mit Gibi Anlatılara Ne Denir?

İnsanlığın Yazılı Olmayan Tarihini Oluşturan Destan, Efsane, Mit Gibi Anlatılara Ne Denir?  sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 • Sözlü Anlatılar denir.

İlk Çağ’ın Vahiy Kaynaklı Tek Tanrılı Dinlerini Yazınız?

İLAVE BİLGİ NOTU

 • Yazı icat edilmeden önce insanlar bilgileri sözlü olarak anlatıyorlardı. Destan, efsane ve mit sözlü anlatıların örnekleridir.
 • Sözlü anlatıları anlatıcılar, ozan, aşıklar, toplumun en yaşlıları anlatmaktaydı.
 • Sözlü anlatılarda toplumu etkileyen olaylar anlatılmıştır. Kimi zaman savaşlar, kıtlıklar, büyük kahramanlıklar, ülkelerin kuruluşları bu anlatıların konusu olmuştur.
 • Sözlü anlatılar insanlığın yazılı olmayan tarihini içerir. Sözlü anlatılar diğer kültürlerden etkilenmiştir.
 • Sözlü anlatılara örnekler; Romalıların Türeyiş Efsanesi, Türklerin Türeyiş, Göç, Ergenekon destanları.

Destan Nedir?

 Destan, milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış tarihî, toplumsal (savaş, göç, istilâ gibi) veya doğal (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) olayların anlatıldığı, hayal unsurlarıyla süslenmiş uzun manzum eserlerdir.

Efsaneler konu olarak tanrıları,kahramanları ve doğaüstü varlıkları konu alır. Sözlü gelenek ürünüdürler. Sözlü olarak aktarılar, bu aktarma işi ozanlar, rahipler ve aşıklar tarafından yapılmıştır.

Yazıdan Önceki Dönemde Toplumlara Ait Yaratılış İle İlgili Mit Ve Efsaneler Nelerdir?

 1. Perslerin dini, Zoroastrianizm
 2. Babil yaratılış miti
 3. Eski Mısrılıların yaratılış miti
 4. Asteklerin yaratılış miti
 5. Çin yaratılış miti
 6. Japonya yaretılış efsanesi
 7. Hint kozmolojisi yaratılış miti
 8. Titanlar
 9. Musevi-Hristiyan ve İslam İnançlarına ait yaratılış mitleri
 10. Star Wars, Tarzan vb. filimlerde günümüz mitolojilerine örnek verilebilir.( 2 )

Sözlü anlatılar, tümüyle gerçek bilgi vermese de gerçek olaylara ait bilgiler içerir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir