İnsanoğlu, Geçmişte Yaşanmış Olayları Neden Öğrenmek İster?

İnsanoğlu, Geçmişte Yaşanmış Olayları Neden Öğrenmek İster?

İnsanoğlu, Geçmişte Yaşanmış Olayları Neden Öğrenmek İster? 9.sınıf Tarih dersi kitabı sayfa 12 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

İnsanoğlu, Geçmişte Yaşanmış Olayları Neden Öğrenmek İster?

İnsanoğlu, Geçmişte Yaşanmış Olayları Neden Öğrenmek İster? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

İnsan geçmişte yaşanmış olayları öğrenmek ister çünkü;

  1. Merak duygusu
  2. İnsanın geçmişini öğrenerek geleceğine yön vermek istemesi
  3. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? sorusuna cevap vermek istemesi
  4. Geçmişini öğrenerek, ders almak, tecrübe edinmek ve gelecek ile ilgili kararlar vermek.
  5. Toplumlar arası ilişkilerine yön verebilmek
  6. Günümüz sorunlarına çözüm bulmak

Tarih Öğrenmek Toplumsal Bilincin Oluşmasına Nasıl Katkı Sağlar?

İLAVE BİLGİ NOTU

İnsan geçmişte yaşanmış olayları öğrenerek, geleceğine yön verebilir. Tarihte yaşanmış kötü olayları tekrarlamaz, toplumlar arası ilişkilerini düzenler.

İnsan geçmiş ve gelecek bilincine sahip bir varlıktır. Geçmişini ve geleceğini merak eder.

Bu merak duygusu ile geçmişte olan olayları öğrenmek, bu öğrendiklerinin ışında gelecek ile ilgili kararlarına yön vermek ister.

Tarih geçmiş olan olayları tespit eder ve bu olayları gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.

Tarih Nedir? 

Tarih, insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir. (Herodotos)

Tarih, gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların  ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir. (İbn Haldun)

Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir