İskâna tabi tutulanların yakın yerlerden getirilme sebebi ne olabilir?

İskâna tabi tutulanların yakın yerlerden getirilme sebebi ne olabilir? sorusunun cevabı hakkında şu bilgiler yazılabilir. Osmanlı Devleti iskan politikası uygulamıştır. İskan edilen yerlere yakın yerlerden halk getirilmiştir. Bu şekilde halkın yakın yerlerden getirilmesinin sebebi ne olabilir.

İskâna tabi tutulanların yakın yerlerden getirilme sebebi ne olabilir?

Bölgeye alışmalarının kolay olmasını sağlamak.

İskan edilenlerin vatan özlemi çekmesini önlemek

İskan edilenlerin eski yerlerindeki mal ve mülkünü terk ettiği düşüncesinden uzaklaştırmak

Eski yerleşim yerlerindeki akraba ve aile ilişkilerinin devamını sağlamak.

İLAVE BİLGİ NOTU

Osmanlı Devleti, Rumeli’yi fethettikten sonra buraların Türkleşip Müslümanlaşması için Anadolu’daki Türk ailelerini buraya yerleştirmiştir. Osmanlı Devleti’nin bu uygulamasına İskân Politikası denir.

İskân Politikası, Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini ve bir cihan devleti olmasını sağlayan sebeplerden biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir