Osmanlı Devleti’nin iskân politikasını gerçekleştirirken iskâna tabi tutulan halkın en az beş yıl başka yere gitmesine izin vermemesinin sebepleri neler olabilir?

Osmanlı Devleti’nin iskân politikasını gerçekleştirirken iskâna tabi tutulan halkın en az beş yıl başka yere gitmesine izin vermemesinin sebepleri neler olabilir? sorusunun cevabını yazdık. Osnanlı Devleti’ni fetih ettiği yerlerde uzun yıllar kalmasını sağlayan iskan politikasıdır. Bu politikada iskan edilen halk 5 yıl başka yere gidememiştir. Bunun sebepleri şunlardır;

Osmanlı Devleti’nin iskân politikasını gerçekleştirirken iskâna tabi tutulan halkın en az beş yıl başka yere gitmesine izin vermemesinin sebepleri neler olabilir?

İskan edilen halkın 5 yıl başka bir yere gitmesine izin verilmemesinin sebepleri;

  1. Yerleşilen bölgede Türk nüfusunun azalmasını önlemek
  2. İskan edilenlerin bölgenin terk edilmiş hale gelmesini önlemek
  3. Bölgeyi beğenmemekten dolayı terk etmeleri önlemek
  4. Arkadan gelenlerin yerleşmelerine kolaylık sağlamak
  5. İnsanların bölgeye alışmaları ve tam verimli olmaları için belli bir sürenin gerekmesi

İLAVE BİLGİ NOTU

Osmanlı Devleti, Rumeli’yi fethettikten sonra buraların Türkleşip Müslümanlaşması için Anadolu’daki Türk ailelerini buraya yerleştirmiştir. Osmanlı Devleti’nin bu uygulamasına İskân Politikası denir.

İskân Politikası, Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini ve bir cihan devleti olmasını sağlayan sebeplerden biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir