İslamiyetin Kabulü Sizce Türklerin Yaşantısında Neleri Değiştirmiştir?

İslamiyetin Kabulü Sizce Türklerin Yaşantısında Neleri Değiştirmiştir?  İslamiyetin kabulü Türklerin devlet yönetimi, sosyal hayat ve yaşantılarında bir çok değişikliğe neden olmuştur.

İslamiyetin Kabulü Sizce Türklerin Yaşantısında Neleri Değiştirmiştir?

“İslamiyetin Kabulü Sizce Türklerin Yaşantısında Neleri Değiştirmiştir?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazalım;

 1. İbadet şekilleri değişti.
 2. Kültürel yaşam İslam Kültürünün etkisiyle değiştirmiştir.
 3. Kadın ve erkek giysi şekillerinde dğişikliikler olmuştur.
 4. Aile, eğitim, günlük yaşam gibi bir çok alan İslam Kültür ve inancına bağlı olarak değişmiştir.
 5. İslam Hukuku Türklerin yaşantısına girmiştir.
 6. Türkler ve Müslüman ülkeler birbirlerine destek olmuşlardır. Siyasi birlik oluştu.
 7. Türkler Müslüman dünyasını Haçlı Seferlerine karşı korudular.
 8. İslamiyeti yayma düşüncesi ile yaşadılar. Seferlerini öncelikli olarak Hristiyan ülkelerine yönelttiler.
 9. İslam öncesinde görülen kurultay, divan adı verilen bir meclise dönüştü.
 10. Hükümdarlar halife tarafından onaylanmaya başlandı.
 11. Halife adına hutbe okutulmaya başlandı.
 12. Paraların üzerine halifenin ismi yazıldı.
 13. Hükümdarlar İslami isim ve unvanlar aldılar.
 14. İlk Türk-İslam devletlerinde yöneticilerin kendi adlarına hutbe okutmaları bağımsızlığın bir göstergesi olarak kabul edildi. Bu anlayış sonraki Türk-İslam devletlerinde de devam etti.
 15. Mimari alanda, el sanatları alanında da İslamiyete bağlı değişimler olmuştur.

İLAVE BİLGİ

İslamiyetin kabulü Türk tarihi için önemli değişikliklere neden olmuştur. Neleri değiştirdiğini kısaca yazdık.

Türklerin İslamiyeti Kabulü İle İlgili Ek Bilgi

Türklerin İslam’a geçişi, Türkler, İslam dininden önce Tengricilik dinine mensuptular.

Yaklaşık 10. yüzyıla kadar Tengricilik dini Türkler arasında en yaygın din olmuştur.

İslamiyet öncesi Türkler ile Müslüman Arapların ilk karşılaşması 7. yüzyılda İslam Halifesi Ömer bin Hattab döneminde gerçekleşmiştir.

Özelikle Talas savaşından sonra Türkler büyük topluluklar halinde İslamiyeti kabul ettiler. ( 1 , 2 )

Resmi Olarak İlk İslamı Kabul Eden Türk Devleti

Türkler arasında İslâmiyet’i resmî din kabul eden ilk devlet Karahanlılar’dır. Bazı kaynaklarda  İdil (Volga) Bulgar Devleti olduğu yazmaktadır. İlk Türk boyu Karluklar’dır. ( 2 )

6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir