İstek Ve İhtiyaç Arasındaki Fark Nedir?

Bu yazıda “İstek Ve İhtiyaç Arasındaki Fark Nedir?  ” sorusunun cevabını kısaca yazdık. İstek ve ihtiyaç farklı iki kavramdır. İhtiyaç ve istekler arasındaki farklar şunlardır;

İstek Ve İhtiyaç Arasındaki Fark Nedir?

İstek Ve İhtiyaç Arasındaki Fark Nedir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. İstek, kişinin bir şeye karşı duyduğu ilgi, yerine gelmesi durumunda mutlu olduğu şeydir.
 2. İhtiyaç, karşılanmadığı takdirde sağlığımızı ve hayatımızı tehlikeye sokan şeydir
 3. İstekler kişisel bir arzu duymadır.
 4. İhtiyaç yaratılıştan gelen dürtüdür.
 5. İstekler kişiden kişiye göre değişebilir
 6. İhtiyaçlar ortaktır.
 7. İstekler insanın hayatını daha kolaylaştırmasını sağlar
 8. İhtiyaçlar isteklere göre saha önceliklidir
 9. Yaşadığımız yerler, gelir düzeylerimiz değişse de yaşamak için zorunlu ihtiyaçlarımız değişmez.
 10. İsteklerimizden vazgeçebiliriz. İhtiyaçlarımızdan vazgeçemeyiz.
 11. İstekler keyif ve mutluluk verir. İhtiyaçlar karşılandığında acılarımız diner.

BİLGİ NOTU

Gıda, su, giysi ve barınma ihtiacı yaşayabilmek için zorunludur. Bunlar temel ihtiaçlarımızdır. Bu ihtiaçlarımızın yokluğunda sorunlar yaşarız. Yaşadığımız yerler, gelir düzeylerimiz değişse de yaşamak için zorunlu ihtiaçlarımız değişmez.

İsteklerimiz ihtiaçları mızdan farklıdır. Çantanız varken yeni bir çantaya sahip olmak bir istekti. Tablet, bilgisayar, müzik çalar satın almak, şekerleme yemek isteklere örnekti. Bu isteklerimizin gerçekleşmesi bizleri mutlu eder. Ama bizler için faydalı olmayabilir.

Maslow, gereksinimleri şu şekilde kategorize etmektedir.

 • Fizyolojik gereksinimler (nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım)
 • Güvenlik gereksinimi (vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenliği)
 • Ait olma, sevgi, sevecenlik gereksinimi (arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık)
 • Saygınlık gereksinimi (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı)
 • Kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, önyargısız olma, gerçeklerin kabulü) ( 1 ) 4.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir