Kevser suresinin mealini defterinize yazınız

Bu yazıda “Kevser suresinin mealini defterinize yazınız” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Kevser Suesi, bir diğer adı İnna etayna suresinin mealini ve okunuşunu aşağıdaki bölüme yazdık.

Kevser suresinin mealini defterinize yazınız

Kevser Suresi Meali (Anlamı)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Muhakkak Biz, sana Kevser’i verdik.
2- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
3- Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik
olan!

Kevser Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnnâ e’taynâke’l kevser
2- Fesalli lirabbike venhar
3- İnne şânieke hüvel’ebter

İLAVE BİLGİ NOTU

Kevser suresi Mekke’de inmiştir. Üç ayetten oluşur. Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresidir. Kevser sınırsız bolluk, bereket, neslin çoğalması, maddi ve manevi çokluk anlamlarına gelir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cennette müminlerle başında buluşacağı nehir
veya havuza da kevser denir.

5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

 Kur’an’ın 108. suresidir. Kur’anda 3 ayetten oluşan en kısa surelerden biridir. İlk ayetinde; Kevser’den bahsedildiği için bu isim verilmiştir.

Kevser Suresi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.