Kırsal Kesimden Kentlere Olan Hızlı Göçler Avrupa’da Hangi Sorunları Doğurmuş Olabilir?

Güneş’in şekli yapısı ve hareketleri hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Kırsal Kesimden Kentlere Olan Hızlı Göçler Avrupa’da Hangi Sorunları Doğurmuş Olabilir?

Kırsal Kesimden Kentlere Olan Hızlı Göçler Avrupa’da Hangi Sorunları Doğurmuş Olabilir?  7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Kırsal Kesimden Kentlere Olan Hızlı Göçler Avrupa’da Hangi Sorunları Doğurmuş Olabilir?

Kırsal Kesimden Kentlere Olan Hızlı Göçler Avrupa’da Hangi Sorunları Doğurmuş Olabilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Ulaşım sorunları
 2. Konut kıtlığı sorunları
 3. Çevre kirliliği
 4. Çarpık kentleşme
 5. Sağlık, eğitim  ve altyapı ihtiyacı karşılayamaz
 6. Doğal kaynaklar çabuk tüketilir
 7. Adli olaylar artar
 8. Yerel hükümet (belediyeler) yeterli hizmet veremez
 9. Sosyal ve kültürel farklılıklar sebebiyle uyumsuzluk ve tartışmalar [ 1 , 2 ]

BİLGİ NOTU

Göç Nedir

Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir iskân ünitesinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir. ( 3 )

İnsanları bulundukları yerden hicret (göç) etmeye yönelten sebepler şunlar olabilir;

 1. Dini inançların kısıtlanmasından dolayı.
 2. Baskı ve zulümden kaçmak için
 3. Ekonomik zorluk ve iş bulmak için
 4. Eğitim için
 5. Savaş ve kıtlık gibi zorlayıcı sebeplerden dolayı
 6. Deprem, sel gibi afetler sebebiyle
 7. Sağlık sorunları sebebiyle
 8. Kan davası gibi ikili anlaşmazlıklar sebebiyle
 9. Daha iyi iş imkanları sebebiyle (Beyin göçü)
 10. Tarımdan sanayileşmeye geçiş
 11. Terör [ 1 ]

Bulunduğu Yerden Göç Etmek Zorunda Kalan İnsanlar Neler Hissedebilir?

 1. Üzülürler. Vatanlarına ve sevdiklerinden ayrıldıkları için.
 2. Garip ve öksüz hissederler.
 3. İçlerinden hep bir özlem vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir