Kırşehir’de Kurulan Üniversiteye Ahi Evran Adının Verilmesinin Nedeni Ne Olabilir?

Kırşehir’de Kurulan Üniversiteye Ahi Evran Adının Verilmesinin Nedeni Ne Olabilir?

Kırşehir’de Kurulan Üniversiteye Ahi Evran Adının Verilmesinin Nedeni Ne Olabilir?  7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Kırşehir’de Kurulan Üniversiteye Ahi Evran Adının Verilmesinin Nedeni Ne Olabilir?

Kırşehir’de Kurulan Üniversiteye Ahi Evran Adının Verilmesinin Nedeni Ne Olabilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  • Türk tarihinde önemli bir yeri olan Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ın Kırşehir’de yaşaması ve türbesinin Kırşehir’de olması sebebiyle bir saygının ifadesi olarak üniversiteye ismi verilmiştir.

BİLGİ NOTU

Ahi Evran, kurduğu inanç düzeni ile esnafı uyarmış, ahlaki ve sosyal kuralları ile dayanışmayı sağlamış, ekonomik yaşamı canlandırmıştır. Ahlak ile sanatı bir ahenk içerisinde birleştirerek, Ahi Teşkilatını kurmuş ve tüm Anadolu’ya yaymıştır. Ahi Evran 92 yaşında Kırşehir’de vefat etmiştir. Türbesi Kırşehir’dedir.

Ahi Evren veya Ahi Evran, (Tam ad: Şeyh Nasırettin Mahmut el Hoyi); (d.1171-ö.12 Nisan 1261) Ahiliğin kurucusu sayılan debbağların (dericilerin) piri, 32 çeşit esnaf ve sanatkârın lideri, Türk filozof.

  • “Ahi” sözcüğü, Arapçada “kardeşim” Türkçede ise cömert, eli açık (akı) anlamına gelir.
  • Anadolu’da 13. yüzyılda kurulmuştur.
  • Esnaf ve zanaatkâr kuruluşlarının eleman yetiştirme, işleyiş ve kontrollerini düzenleyen bir örgüttü.
  • Ahi Teşkilatı üyelerini aynı zamanda ahlaki yönden geliştiren, çalışma yaşamını iyi insan özelliklerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir.
  • Ahilik; iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverli ğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir esnaf yapılanmasıdır.
  • Ahilik Teşkilatı, Ahi Evran tarafından kurulmuştur. ( 1 , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir