“Kültürel Miras”, “Kültürel Zenginlik”, “Kültürlü Toplum” İfadeleri Sizlere Neleri Çağrıştırmaktadır?

“Kültürel Miras”, “Kültürel Zenginlik”, “Kültürlü Toplum” İfadeleri Sizlere Neleri Çağrıştırmaktadır?

“Kültürel Miras”, “Kültürel Zenginlik”, “Kültürlü Toplum” İfadeleri Sizlere Neleri Çağrıştırmaktadır?  7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6.ünite Kültürümüz ve Din 122.sayfa ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

“Kültürel Miras”, “Kültürel Zenginlik”, “Kültürlü Toplum” İfadeleri Sizlere Neleri Çağrıştırmaktadır?

“Kültürel Miras”, “Kültürel Zenginlik”, “Kültürlü Toplum” İfadeleri Sizlere Neleri Çağrıştırmaktadır? sorusununu cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Bir topluma ait olma, geçmişten geleceğe aktarılan, geçmişle gelecek arasındaki bağı kültürel miras, bu aktarılan maddi ve manevi ögelerin çeşitliliğine kültürel zenginlik, toplumu diğer toplumlardan ayıran kültürünün olmasına kültürlü toplum denir.

Bu kelimeler kültürün bir topluma farklı bir kimlik ve kimşilik kazandırdığını çağrıştırmaktadır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Kültür Nedir?

Tarih boyunca insanın ürettiği, ortaya koyduğu maddi ve manevi değerlerin tümüne birden verilen addır.

Başka bir kültür tanımı da şöyledir: Tarihî ve toplumsal gelişim süreci içerisinde ortaya konulan maddi ve manevi bütün değerler ile bu değerleri ortaya koymada, gelecek kuşaklara aktarmada kullanılan araç, gereç ve yöntemlerin tümüne kültür denir.

Kültür, maddi ve manevi değerlerden oluşur.

Bilimsel, ekonomik ve teknolojik ürünler kültürün maddi yönüdür. Örneğin; yollar, şehirler, binalar, sanat eserleri, bilgisayar, telefon, ulaşım araçları, otomobil, uçak, televizyon, radyo gibi teknolojik araçlar ve gereçler kültürün maddi ögelerini oluşturur.

Din, ahlak, dil, felsefe, edebiyat, örf, âdet, gelenek ve görenekler de kültürün manevi ögeleridir. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir