Atatürk’ün Laiklikle İlgili Bir Sözünü Bularak Defterinize Yazınız.

Atatürk’ün Laiklikle İlgili Bir Sözünü Bularak Defterinize Yazınız.

Atatürk’ün Laiklikle İlgili Bir Sözünü Bularak Defterinize Yazınız. 7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6.ünite Kültürümüz ve Din Ünitemize Hazırlanalım 121.sayfa ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Atatürk’ün Laiklikle İlgili Bir Sözünü Bularak Defterinize Yazınız.

Atatürk’ün Laiklikle İlgili Bir Sözünü Bularak Defterinize Yazınız. sorusunun cevabını kısaca yazık.

Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir.(Mustafa Kemal Atatürk)

Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç kimse hiçbir kimseyi, ne bir din, ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz.(Mustafa Kemal Atatürk)

“Türk devleti laiktir. Her yetişkin dinini seçmekte serbesttir.”

“…Laikliği dinsizlikle karıştırmak isteyenler, ilerleme ve canlılığın düşmanlarıdırlar…”

“Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne bir din ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz.”

“Laiklik prensibinde ısrar ediyoruz. Çünkü milli iradenin, insanlığa mal olmuş değerlerin belki de en mukaddesi olan din hürriyeti ancak laiklik prensibine bağlanmakla korunabilir.”

İLAVE BİLGİ NOTU

Laiklik; Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi demektir. Dinin devlet işlerine, devletin de din işlerine karıştırılmamasını ifade eder.
Türkiye Cumhuriyeti Laiklik ilkesi gereğince yönetilmektedir.

Laiklik, Anayasa’mızdaki yerini 1937 yılında almıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 24. maddesinde yer alan ilke şöyledir:

“Herkes vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir