Kunut dualarının okunuşunu ve anlamını defterinize yazınız

Kunut dualarının okunuşunu ve anlamını defterinize yazınız. Kunut Dualarının okunuş ve anlamlarını yazdık.

Kunut dualarının okunuşunu ve anlamını defterinize yazınız

KUNUT DUALARI OKUNUŞU:

Kunut Duası 1
“Allâhümme innâ nestaînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük. Ve nahleu ve netrükü men yefcürük.”

Anlamı
“Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, senden bize hidayet
etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz, bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz, sana şükreder, asla nankörlük etmeyiz. Nimetlerini inkâr
eden ve sana karşı geleni bırakırız.”

Kunut Duası 2

Okunuşu
“Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’a. Ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.”
Anlamı
“Allah’ım! Yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız senin rızan için çalışır ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya gayret ederiz. Rahmetini dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ulaşır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir