Kur’an’da adı geçen peygamberlerden birini seçiniz. Seçtiğiniz peygamberlerin hayatıyla ilgili Genel Ağ’dan ya da İslam Ansiklopedisi, Peygamberler Tarihi gibi kaynaklardan araştırma yapıp sunu hazırlayınız. Sununuzu sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız

Kur’an’da adı geçen peygamberlerden birini seçiniz. Seçtiğiniz peygamberlerin hayatıyla ilgili Genel Ağ’dan ya da İslam Ansiklopedisi, Peygamberler Tarihi gibi kaynaklardan araştırma yapıp sunu hazırlayınız. Sununuzu sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız

Hz. İbrahim Peygamber 

  • Irak ve çevresi, Urfa, Harran, Filistin, Ken’an diyarı, Mısır ve Mekke’de yaşamıştır
  • Yaklaşık olarak MÖ 2. bin yılda yaşadığına inanılır
  • Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’ın müştereken kabul ettiği büyük peygamber.
  • Babasının ismi Azer’dir.
  • Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu İsmail (a.s.) Kabe’yi yapmışlardır.
  • Hz. İbrahim’in (a.s.) oğulları Hz. İsmail (a.s.) ve Hz. İshak’tır.
  • Oğlu Hz. İsmail’i kurban etmek istemesi, ateşe atılıp yanmaması, kuşları diriltmesi Kur’an-ı Kerim’de anlatılmaktadır.
  • Allah kendisine samimiyetinden dolayı “Halilullah” yani Allah dostu sıfatını vermiştir.
  • Hz. İbrâhim tevhid akîdesini tesis etmiştir.

Kur’an-ı Keim’de İbrahim Peygamber ile ilgili bir ayet

İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir Müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi. (3, 67)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir