Kur’an-ı Kerim mealinden, Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği ile ilgili bir ayet bularak defterinize yazınız.

Kur’an-ı Kerim mealinden, Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği ile ilgili bir ayet bularak defterinize yazınız. 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında yer alan sorunun cevabını kısaca aşağıdaki böümde yazdık. Allah’ın varlığını ve birliğini bizlere gösteren ayetler vardır. Bu ayetler çevrmizden çeşitli örnekler vererek bizlerin düşmesini ve Allah’ın var olduğunu anlamamızı sağlar.

Kur’an-ı Kerim mealinden, Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği ile ilgili bir ayet bularak defterinize yazınız.

Allahın Varlığı ve Birliğini anlatan ayetler;

1. Göklerde ve yerde Allah’ın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren öyle deliller var ki! Onlar, bu delillerle sürekli iç içe, yan yana bulunurlar, fakat üzerinde hiç düşünmeden tam bir aldırmazlık içinde onlardan yüz çevirirler! Yusuf Suresi  105. Ayet

2. O Allah ki, yeryüzünü enine boyuna yayıp genişletti, oraya yerinden oynatılamaz dağlar yerleştirdi, nehirler akıttı ve orada her bir ürünü çifter çifter yetiştirdi. O, sürekli olarak geceyi de gündüze bürüyüp duruyor. Doğrusu bütün bunlarda, sistemli düşünebilen kimseler için nice deliller, alınacak nice dersler vardır. Ra’d Suresi 3. Ayet

3. O Allah ki, gökten su indirir. İçme suyunuz ondan meydana geldiği gibi, hayvanlarınıza yedirdiğiniz otlar ve ağaçlar da ondan yetişir. Nahl Suresi 10. Ayet

4. O, yeryüzünde sizin için her türde ve her renkte daha nice hayvanlar ve bitkiler yaratmıştır. Elbette bunda düşünüp öğüt alan bir toplum için büyük bir ibret ve ders vardır. Nahl Suresi / 13. Ayet

5. Sonra her türlü meyveden ye de, bal yapmak üzere Rabbinin sana takip etmen için belirlediği yolları tam bir inkıyatla tut!” Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Şüphesiz bunda, sistemli bir şekilde düşünen kimseler için kesin bir delil ve ibret vardır. Nahl Suresi 69. Ayet

6. Onlar için bir başka delil olan güneş, kendine ait yörüngesinde belli bir kanuna göre akıp gider. İşte bu, kudreti dâimâ üstün gelen ve her şeyi en iyi bilen Allah’ın takdiridir. Yâsin Suresi 38. Ayet

7.  y için de bir takım menziller tâyin ettik; dolaşa dolaşa sonunda o, eski hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi kuru, sarı, hilal gibi kavisli olur. Yâsin Suresi 39. Ayet

8.  Ne güneş aya yetişip çarpabilir, ne de gece gündüzün önüne geçebilir. Her biri, kendine ait bir yörünge de yüzer, gider. Yâsin  Suresi 40. Ayet

9.  Geceyle gündüz, güneş ve ay Allah’ın birliğini ve kudretini gösteren delillerdendir. Siz güneşe de aya da secde etmeyin; her şeyi olduğu gibi bunları da yaratan Allah’a secde edin, eğer sadece O’na kulluk yapacaksanız. Fussilet Suresi 37. Ayet

10. Allah’ın birliğini ve kudretini gösteren delillerden biri de şudur: Sen yeryüzünü kurumuş, boynu bükük halde görürsün. Fakat biz üzerine suyu indirdiğimiz de harekete geçer, kıpırdanır, kabarır. Onu dirilten, ölüleri diriltecek olanın da elbette tâ kendisidir. Çünkü O’nun her şeye gücü yeter. Fussilet / 39. Ayet

11.  Gökleri, yeri ve bunların içinde çoğaltıp yaydığı bütün canlı varlıkları yaratması, O’nun varlığını ve kudretini gösteren delillerden biridir. Allah’ın, dilediği anda hepsini huzurunda toplamaya da gücü yeter. Şûrâ Suresi 29. Ayet

12. Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de O’nun varlığını ve kudretini gösteren delillerinden biridir. Şûrâ Suresi 32. Ayet

13. Mü’minler için göklerde ve yerde Allah’ın birliğini ve kudretini gösteren nice deliller vardır. Câsiye Suresi 3. Ayet

14. Göğe bakmazlar mı, nasıl yükseltilmiş? Gâşiye Suresi 18. Ayet

15.  Dağlara bakmazlar mı, nasıl çakılıp dikilmiş? Gâşiye Suresi 19. Ayet

16.  Yeryüzüne bakmazlar mı, nasıl serilip döşenmiş? Gâşiye Suresi 20. Ayet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir