İlmihâllerden ve Dinî Terimler Sözlüğü’nden, Allah’ın (c.c.) sıfatlarının neler olduğunu araştırınız

İlmihâllerden ve Dinî Terimler Sözlüğü’nden, Allah’ın (c.c.) sıfatlarının neler olduğunu araştırınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. 5. sınıf Din Kültürü veAhlak Bİlgisi ders kitabında yer alan sorunun cevabını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Allah’ın sıfatları Nelerdir?

İlmihâllerden ve Dinî Terimler Sözlüğü’nden, Allah’ın (c.c.) sıfatlarının neler olduğunu araştırınız

Allah’ın Sıfatları;

Zatî Sıfatlar:

 1.  Vücut (Varlık),
 2.  Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama),
 3.  Beka (Ebediyet, ahiri olmama),
 4.  Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama),
 5.  Kıyam binefsihî (Varlığının devamının zatından olması, başkasın yardımıyla olmaması),
 6.  Muhalefetün-lil-havâdis (Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi).

Sübutî Sıfatlar:

 1. Hayat
 2. İlim
 3. İrade
 4. Kudret
 5. Sem (işitme)
 6. Basar (görme)
 7. Kelâm
 8. Tekvin (Yaratma, var etme.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir