Kur’an-ı Kerim mealinden, melekleri konu alan iki ayet bularak defterinize yazınız.

Kur’an-ı Kerim mealinden, melekleri konu alan iki ayet bularak defterinize yazınız. Melekler ile ilgili ayetler.

Kur’an-ı Kerim mealinden, melekleri konu alan iki ayet bularak defterinize yazınız.

  1. Her kim Allah’a, meleklerine, elçilerine, Cibril’e ve Mikail’e düşman ise, artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır.” (Bakara Suresi, 98. ayet)
  2. Kullarından dilediklerine, melekleri emrinden olan ruh ile indirir: Benden başka İlah yoktur, şu halde Benden korkup-sakının, diye uyarın.” Nahl Suresi, 2. ayet:
  3. Allah, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir. Hac Suresi, 75. ayet
  4. Fakat Allah, sana indirdiğiyle şahidlik eder ki, O, bunu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahittirler. Şahid olarak Allah yeter. Nisa Suresi, 166. ayet:

Melekler ile ilgili ayetleri oku

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir