Kur’an-ı Kerim mealinden tevekkül kavramını konu alan bir ayet bularak defterinize yazınız.

Kur’an-ı Kerim mealinden tevekkül kavramını konu alan bir ayet bularak defterinize yazınız. 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında yer alan sorunun cevabını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Tevekkül ile ilgili ayetler, Yazdığımız ayetlerden birini seçerek defterinize yazabilirsiniz.

Kur’an-ı Kerim mealinden tevekkül kavramını konu alan bir ayet bularak defterinize yazınız.

Tevekkül İle İlgili Ayetler

 1. (Hatırlayın!) Hani sizden iki grup neredeyse bozguna uğrayacaktı. (Oysa) Allah, o ikisinin velisiydi. Müminler yalnızca Allah’a tevekkül etsinler. Âl-i İmran Suresi 122. ayet
 2.  llah’ın rahmeti sayesinde onlara karşı yumuşak oldun. Şayet kaba, katı kalpli biri olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlar için bağışlanma dile, işlerinde onlarla istişare et. (Bir konuda) karar verdiğin zaman Allah’a tevekkül et. (Ve onu uygula. Çünkü) Allah, tevekkül edenleri sever. Âl-i İmran Suresi 159.ayet
 3.  Şayet Allah size yardım ederse sizi yenecek hiç kimse yoktur. Sizi yardımsız bırakacak olursa (Allah’a rağmen) size yardım edecek kim vardır? Müminler yalnızca Allah’a tevekkül etsinler. (3/Âl-i İmran 160)
 4.  “İtaat edeceğiz.” diyorlar. Senin yanından çıktıkları zaman onlardan bir grup, söylediklerinin dışında bir şeyleri gece/gizlice kurguluyor. Allah onların gece/gizlice kurguladıklarını yazar. Onlardan yüz çevir ve Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. (4/Nîsa 81)
 5.  Ey iman edenler! Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın! Hani bir topluluk (savaşmak için) size el uzatmak istemişti de (Allah) onların ellerini çekmiş (girişimlerini akamete uğratmıştı). Allah’tan korkup sakının. Müminler yalnızca Allah’a tevekkül etsinler. (5/Mâide 11)
 6.  (Allah’tan) korkanlardan, Allah’ın kendilerine nimet verdiği iki kişi dedi ki: “Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girerseniz şüphesiz ki sizler, galipsiniz. Şayet müminlerseniz yalnızca Allah’a tevekkül edin.” (5/Mâide 23)
 7.  Müminler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığında kalpleri ürpertiyle titrer, O’nun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler. (8/Enfâl 2)
 8. Şayet barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş ve Allah’a tevekkül et. Şüphesiz ki O, (işiten ve dualara icabet eden) Es-Semi’, (her şeyi bilen) El-Alîm’dir. (8/Enfâl 61)
 9.  De ki: “Allah’ın yazdığından/takdir ettiğinden başkası başımıza gelmez. O, bizim Mevlamızdır. (Öyleyse) müminler, yalnızca Allah’a tevekkül etsinler.” (9/Tevbe 51)
 10. Musa demişti ki: “Ey kavmim! Şayet Allah’a inanıp O’na teslim olduysanız yalnızca O’na tevekkül edin.” (10/Yûnus 84)
Diğer tevekkül ile ilgili ayetler şunlardır; 
 • A’râf Suresi 89. ayet
 • Enfâl Suresi49. ayet
 • Tevbe Suresi129. ayet
 • Yûnus Suresi71. ayet
 • En’âm, Suresi82. ayet
 • Yûnus Suresi85. ayet
 • Hûd Suresi 56. ayet
 • En’âm, Suresi 82. ayet
 • Hûd Suresi 88. ayet
 • Hûd Suresi 123. ayet
 • Yûsuf Suresi 67. ayet
 • Ra’d Suresi 30. ayet
 • İbrahîm Suresi 11. ayet
 • İbrahîm Suresi 12. ayet
 • Nahl Suresi 42. ayet
 • Furkân Suresi 58. ayet
 • Şuarâ Suresi 217. ayet
 • Neml Suresi 79. ayet
 • Ankebût Suresi 59. ayet
 • Ahzâb Suresi 3. ayet
 • En’âm, Suresi 82. ayet
 • Zümer Suresi 36. ayet
 • Zümer Suresi 38. ayet
 • Mücadele Suresi 10. ayet
 • Mümtehine Suresi 4. ayet
 • Teğabûn Suresi 13. ayet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir