Genel Ağ, Peygamberler Tarihi, İslam Ansiklopedisi vb. kaynaklardan Hz. Musa (a.s.) hakkında bir araştırma yapıp sunu hazırlayınız.

Genel Ağ, Peygamberler Tarihi, İslam Ansiklopedisi vb. kaynaklardan Hz. Musa (a.s.) hakkında bir araştırma yapıp sunu hazırlayınız. orusunun cevabını kısaca yazdık. 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında yer alan sorunun cevabını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Hz. Musa hakkında bilgi;

Genel Ağ, Peygamberler Tarihi, İslam Ansiklopedisi vb. kaynaklardan Hz. Musa (a.s.) hakkında bir araştırma yapıp sunu hazırlayınız. 

Hz. Musa Hakkında Kısa Bilgi;

Tevrat’a göre Hz. Mûsâ, Ya’kub’un oğullarından Levi’nin soyundandır. Babası; Amran (İmrân), annesi ise Yokebed’dir.

Firavun bütün çocukları saltanatını yıkmasından korktuğu için öldürmektedir. Hz. Musa’nın annesi oğlunu kurtarmak için bir sepete koyup Nil nehrine bırakır. Bebek bulunur ve Firavun’un eşi Asiye’ye verilir. Süt annesi aranır, ama çocuk hiç kimseyi emmez. Gerçek annesi süt annesi olarak alınır.

Hz. Musa kavga eden kişileri ayırırken bir kişinin ölümüne sebep olur. Hz. Musa Medyen’e kaçar. Burada evlenir. Allah Hz. Musa’ya Tur dağında seslenir.

Hz. Musa firavun’a gider. Asa mucizesi ve elinin kar gibi beyaza dönmesi mucilerini gösterir. Firavun Allah’a itaat etmez. firavun israiloğullarına zulüm eder. . Nihayet Allah’ın buyruğu uyarınca Hz. Mûsâ, bir gece İsrâiloğulları’nı yanına alarak, Sînâ’ya geçmek üzere gizlice Kızıldeniz’e doğru yola çıktı; sabahleyin durumu öğrenen Firavun da kuvvet toplayarak peşlerine düştü. Bir mûcize sonucu denizin yol vermesiyle Hz. Mûsâ ve kavmi karşıya geçerken, aynı yoldan geçmeye kalkışan Firavun ve beraberindekiler boğulup gittiler.

Kavmiyle birlikte Sînâ’ya ulaşan Hz. Mûsâ, onların başına Hz. Hârûn’u bırakarak ilâhî vahyi almak üzere Tûr dağına gitti ve kırk gece orada kaldı. Bu arada kavmi, Hârûn’un ikazlarına rağmen, Sâmirî isimli bir kuyumcunun yaptığı altın buzağı heykeline tapmaya başladı. Döndüğünde durumu öğrenince son derece üzülen ve öfkelenen Mûsâ, kavminden seçtiği yetmiş kişiyle birlikte, işledikleri günahlardan dolayı tövbe etmek üzere tekrar Tûrisînâ’ya gitti.

Tevrat’taki bilgilere göre kırk yıllık çöl hayatının sonuna doğru Hz. Hârûn 123 yaşında Hor dağında öldü; daha sonra  yaklaştıklarında da Hz. Mûsâ 120 yaşında vefat etti.Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir